3.10 - opravy poškozených archivů

 1. Nový příkaz "Vyhledat soubory" umožňuje vyhledávání textových řetězců v archivech i běžných souborech.
  Z příkazového řádku je tato funkce dostupná příkazem 'i'.
 2. Nová funkce "Převod archivů" dovoluje převádět archivy z jednoho podporovaného typu na jiný. Je tak možné zpracovat jednotlivé či více vybraných archivů najednou. Je také možné vybrat pro zpracování složku a převést tak celý její obsah..
 3. Příkaz Opravit archiv:
  1. Funkce je nyní schopna opravit chyby, vzniklé při mazání a vkládání souborů u RAR archivů s opravným záznamem. Toto bylo dříve možné pouze tehdy, nezměnila-li se celková velikost archivu.
  2. Opravené archivy jsou nyní pojmenovány fixed.arcname.rar a rebuilt.arcname.rar, kde "arcname" je původní jméno archivu. V předchozích verzích byla používána jména _recover.rar a _reconst.rar
  3. V grafickém rozhraní WinRARu je nyní možné označit a opravit více archivů najednou.
  4. Příkaz 'R' nyní podporuje masky souborů při zadání jména souboru k opravě, takže je rovněž možné opravit více souborů najednou.
 4. Záchranné segmenty:
  1. WinRAR se nyní pokusí opravit kromě chybějících i vadné díly archivu. Původní verze poškozených dílů jsou přejmenovány na *.bad. Dřívější verze podporovala pouze opravu chybějících dílů.
  2. WinRAR automaticky rozpozná vadné záchranné segmenty a při opravě je ignoruje.
  3. Systém pojmenování záchranných segmentů byl změněn z N1_N2_N3.rev na jednodušší N.rev, kde 'N' je pořadové číslo dílu archivu. Soubory, pojmenované podle starého systému, jsou však stále rozeznávány a správně zpracovány.
  4. V průběhu procesu opravy zobrazuje WinRAR indikátor průběhu.
 5. SFX moduly:
  1. Úvodní dialog a dialog s licencí byly přepracovány
  2. SFX archivy nyní poskytují plnou podporu HTML v příkazu "Text". Původní verze podporovaly pouze velmi omezenou sadu HTML značek.
  3. Nový příkaz SFX "SavePath" a volba "Uložit a obnovit cesty" v dialogu "Pokročilá nastavení SFX" umožňují uchovat uživatelem zadanou cílovou cestu v Registrech a automaticky ji nabídnout při příštím spuštění SFX archivu se stejným cílem.
 6. Byla zlepšena komprese při přidávání malých textových souborů do existujícího archivu při použití kompresní metody "Nejlepší" (-m5) nebo při explicitní aktivaci speciálního algoritmu pro kompresi textu (-mct+).
 7. Nový příkaz "Plochá struktura seznamu" v menu "Možnosti/Seznam souborů" přepíná mezi běžným hierarchickým zobrazením složek a "plochým" stylem, obvyklým v jiných archivátorech, kdy jsou všechny soubory i složky zobrazeny v jedné úrovni.
 8. Volba "Vypnout počítač po dokončení operace" na kartě "Pokročilé" archivačního dialogu a přepínač -ioff nyní umožňují vypnout počítač po dokončení operace s archivem. Tuto funkci musí podporovat hardware počítače.
 9. Do nabídky předdefinovaných velikostí médií pro dělené archivy byly přidány hodnoty disků ZIP-100, CD-650MB a CD-700MB.
 10. Nový přepínač -iicon určuje ikonu, která se má použít jako ikona SFX archivu, vytvářeného či měněného WinRARem. Tento přepínač je podporován pouze programem WinRAR, konzolová verze RARu jej nerozeznává.
 11. WinRAR nyní otevírá archivy tar.gz a tar.bz2 v jediném kroku, takže odpadá nutnost ruční extrakce .tar souboru. Při extrakci neukládá WinRAR žádnou dočasnou kopii .tar - všechny potřebné operace jsou provedeny v paměťovém prostoru.
 12. WinRAR je nyní schopen dekomprimovat dělené ZIP archivy (.zip, .z01, .z02, ...).
 13. Byl zaveden nový prvek 'N' (číslo archivu) ve specifikaci formátu u přepínače -ag a volby "Vytvořit jméno archivu podle masky" na kartě "Zálohování" v archivačním dialogu.
  Při použití tohoto formátu hledá WinRAR již existující archiv se stejným jménem a pokud takový najde, zvyšuje pořadové číslo tak dlouho, až dosáhne unikátní hodnoty. Například pokud použijete formát -agyymmdd-nn k vytvoření archivu několikrát denně, dostane každý nový archiv jedinečné jméno se vzrůstajícím pořadovým číslem.
 14. Obsahuje-li soubor rarfiles.lst takové dvě masky, že jedna tvoří podmnožinu druhé, bude mít maska tvořící menší podmnožinu vyšší prioritu bez ohledu na jejich vzájemnou pozici v seznamu. Například ze dvou masek *.cpp a f*.cpp bude mít f*.cpp vyšší prioritu.
 15. Uvnitř archivů LZH nyní WinRAR zobrazuje sloupec s hodnotou CRC16.
 16. V Registrech Windows lze pomocí klíčů "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR\Policy" nebo "HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy" je nyní možné zakázat hlavní menu WinRARu a dialog nastavení. Tato funkce umožňuje chránit nastavení WinRARu ve víceuživatelských prostředích. Více informacích o této funkci najdete v kapitole "Nastavení v Registrech systému Windows" v nápovědě WinRARu.

zpět