3.20 - přesný čas

 1. Předchozí verze WinRARu uchovávaly pouze datum poslední modifikace archivovaných souborů, navíc pouze ve formátu, používaném souborovým systémem FAT, s přesností na 2 vteřiny. Protože moderní souborové systémy pracují s mnohem podrobnějšími údaji, byl způsob jejich zpracování ve WinRARu změněn. WinRAR je nyní schopen uchovávat datum vytvoření, modifikace a posledního přístupu k souboru, vše až s přesností na 0,0000001 vteřiny.
  V souvislosti s touto vlastností došlo k následujícím změnám:
  1. archivační dialog obsahuje novou kartu - "Čas", která umožňuje zvolit, které časové údaje o souboru mají být uloženy a s jakou přesností. Stávající nastavení z karty "Zálohování", která se také týkají zpracování časových údajů, byla přemístěna na tuto kartu.
  2. nová karta "Pokročilé" v extrakčním dialogu obsahuje volby, jak má být s časovými údaji naloženo při extrakci
  3. přepínač -ts umožňuje zvolit, které časové údaje a s jakou přesností mají být zpracovány. Tento přepínač ovlivňuje archivaci i extrakci
  Přesnost zpracování časových údajů u ZIP archivů se nemění, zůstává na úrovni dvou vteřin.
 2. Změny v dialogu Cíl a volby extrakce:
  1. dialog byl rozdělen na karty "Obecné" a "Pokročilé"
  2. volba "Zobrazit soubory v průzkumníku" na kartě "Obecné" umožňuje otevřít po extrakci obsah cílové cesty v průzkumníku
  3. tlačítko "Uložit nastavení" uloží stav celého tohoto dialogu, a načte je při jeho příštím otevření. WinRAR takto uloží všechny hodnoty, až na cílovou cestu
  4. na kartě "Pokročilé" se nacházejí volby, ovlivňující zpracování časových údajů o souborech při extrakci
  5. nová volba "Nastavit bezpečnostní údaje souboru" na kartě "Pokročilé" umožňuje povolit či zakázat extrakci těchto údajů. Předchozí verze je extrahovaly vždy, pokud byly uloženy.
 3. Nyní je možné přejmenovávat soubory uvnitř archivů. Toto lze provést buďto příkazem "Přejmenovat" v menu "Příkazy", nebo v kontextovém menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na souboru. Z příkazového řádku lze k tomuto účelu použít příkaz 'rn'.
 4. Dialog "Nový díl archivu" umožňuje zvolit pro nový díl archivu jinou cestu. WinRAR tento dialog zobrazí, pokud vytváří dělený archiv na výměnném médiu nebo pokud je nastavena volba "Pauza před každým dalším dílem archivu". V předchozích verzích nebylo na tomto místě možné změnit jméno archivu.
 5. Příkazy "Otestovat" a "Převést" je nyní možné spustit přímo z kontextového menu Průzkumníka. Tyto položky se implicitně nezobrazují, lze je však povolit v dialogu "Nastavení/Integrace/Položky kontextového menu".
 6. Do kontextového menu, zobrazovaného po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikoně minimalizovaného WinRARu, přibyla položka "Pozastavit". Lze tak WinRAR jednoduše pozastavit a znovu spustit bez otevření jeho okna.
 7. Chybí-li při extrakci některý díl SFX archivu, zobrazí nyní i SFX modul dialog "Další díl archivu", ve kterém je možné příslušný soubor zvolit.
 8. WinRAR umožňuje změnit velikost okna s výsledky hledání v souborech. Jeho rozměry a pozice budou uloženy a použity při příštím otevření dialogu.
 9. Nástrojová lišta:
  1. tlačítko "Vybrat lišty..." v dialogu "Nastavení/Obecné" otevře dialog, umožňující zapnout či vypnout zobrazení nástrojových lišt WinRARu
  2. tlačítka mohou mít navzájem různou šířku, takže jeden obzvláště dlouhý lokalizovaný popisek zbytečně neprodlouží celou nástrojovou lištu, jak tomu bylo dříve
  3. překročí-li celková délka tlačítek délku nástrojové lišty, nebudou přebytečná tlačítka zobrazena - přístup k nim je možný z menu, zobrazeného po kliknutí malé šipky vpravo na liště
 10. Příkazy konzolového RARu 'lb' a 'vb' vypíší obsah archivu v "holé" formě - pouze jména souborů bez jakýchkoliv jiných informací.
 11. WinRAR nyní podporuje další rozšíření formátu tar - překročení 100-znakového limitu délky jména souboru v tar archivu.
 12. Archivy gzip, udávající nulový čas souboru, jsou nyní správně zpracovány. V předchozích verzích docházelo u takových archivů k zobrazení náhodných časových údajů.
 13. Záchranné díly archivu:
  1. při vytváření záchranných dílů archivu je potřebný prostor na disku alokován najednou hned na začátku operace. Oproti postupné alokaci je tento postup vhodnější z hlediska fragmentace disku
  2. konzolový RAR zobrazuje procentuální pokrok při vytváření záchranných dílů archivu nebo rekonstrukci z nich.
 14. Je-li zapnuta volba "Uložit bezpečnostní údaje souboru", budou složky archivovány až po v nich obsažených souborech. To je nutné k zabránění situaci, kdy přístupová práva k právě extrahované složce neumožňují extrahovat do ní soubory.
 15. Oblíbené položky nyní podporují volitelný popis. Je-li tento popis zadán, zobrazí jej WinRAR v menu "Oblíbené" namísto cesty k souboru.

zpět