3.30 - antivirus, benchmark

 1. Nová funkce "Provést antivirovou kontrolu archivu" rozbalí obsah archivu do dočasné složky a zde jej pomocí některého z dostupných antivirových programů otestuje na přítomnost virů.
 2. Nová funkce "Vytvořit přehled informací o souborech" vytvoří informací o běžných či archivovaných souborech. Do výpisu lze volitelně zařadit informace o velikostech, časech a CRC součtu souborů. Výpis lze uložit do souboru, poslat na tiskárnu či zkopírovat do Schránky.
 3. Příkaz "Provést test výkonu počítače" umožňuje porovnat výkon algoritmu RARu na různých počítačích či zjistit chyby při kompresi, které ukazují na možnou chybu v hardwaru.
 4. Příkaz "Vytisknout soubor" umožňuje tisk běžných i archivovaných souborů.
 5. Nové menu "Nástroje", obsahující příkazy "Průvodce", "Zobrazit informace o souboru", "Převést archivy", "Vyhledat soubory", "Opravit archiv", "Převést na SFX", které se dříve nacházely v menu "Příkazy" a nové příkazy "Provést antivirovou kontrolu archivu", "Vytvořit přehled informací o souborech" a "Provést test výkonu počítače".
 6. WinRAR nyní podporuje dekompresi ZIP archivů, vytvořených metodou "Enhanced deflate".
 7. Při dekompresi nyní WinRAR alokuje veškerý prostor pro extrahovaný soubor najednou. Tím je možné do jisté míry zamezit fragmentaci disku, zejména u souborového systému NTFS. Dřívější verze toto prováděla pouze při extrakci RAR archivů.
 8. Nyní je možné dekomprimovat soubory typu TAR, GZIP a ISO9660 o jakékoliv velikosti. Předchozí verze nedokázaly pracovat se soubory těchto typů většími než 2 GB.
 9. Stavová lišta nyní zobrazuje aktuální pokrok právě probíhající operace při načítání velkých archivů typu tar.gz a tar.bz2.
 10. Dialog "Vytvoření dalšího dílu archivu" nyní umožňuje změnit nejen jméno dalšího dílu, ale také jeho velikost. Tím je možné rozdělit archiv na nestejně velké díly. Tento dialog se automaticky zobrazuje při archivaci na výměnné médium nebo je-li zapnuta volba "Pauza před každým dalším dílem archivu" na kartě "Pokročilé" v dialogu nastavení komprese.
 11. Na příkazovém řádku je možné zadat několikrát přepínač -v s různými hodnotami. RAR je poté postupně použije při vytváření nového děleného archivu. Například zadáním 'rar a -v100k -v200k -v300k archiv' vytvoříte archiv s prvním dílem o velikosti 100 K, druhým 200KB a 300KB pro všechny další díly.
 12. Více funkcí WinRARu nyní podporuje znaky Unicode ve jménech archivů a souborů. U operačních systémů založených na technologii NT (NT 4.0, 2000, XP, 2003) je možné pracovat s archivy, jejichž jména obsahují znaky národních abeced bez ohledu na regionální nastavení Windows.
 13. Francesco Indrio přepracoval malé a některé velké ikony WinRARu.
 14. nyní je možné měnit velikost okna diagnostických zpráv. WinRAR ukládá a při dalším startu automaticky používá jeho poslední rozměry.
 15. Nové tlačítko "Režim..." v dialogu průběhu operace umožňuje změnu kompresní metody a volby "Po dokončení operace vypnout počítač" přímo za běhu operace - bez jejího přerušení.
 16. V režimu příkazového řádku je možné použít přepínač '-cfg-', který zamezí načítání nastavení z implicitního kompresního profilu a systémové proměnné RAR.
 17. WinRAR nyní dokáže otevřít soubory .qpr a .qpk (balíčky QNX) v jednom kroku (bez meziextrakce), stejně jako tomu již je u archivů .tar.gz.
 18. Při extrakci dělených CAB archivů je nyní možné zadat jméno chybějícího dílu namísto okamžitého chybového ukončení.
 19. Příkaz "Přejmenovat soubor" zobrazuje okno s informacemi o zpracovávaném souboru.
 20. Příkaz "Převést archivy na jiný formát" zkontroluje splnění nejnižšího přípustného kompresního poměru u výsledného archivu před jeho testováním a pokud nebyl úspěšný, neplýtvá časem na jeho testování.
 21. Pole "Soubory, které budou vyloučeny ze zpracování" nyní umožňuje přidávat do seznamu další jména souborů pomocí tlačítka "Připojit...", takže již není nutné zadávat všechna jména souborů ručně.
 22. WinRAR nyní podporuje zadání uvozovek i uvnitř parametrů a přepínačů na příkazovém řádku. Je tedy možné zadat jak "-pmoje heslo", tak -p"moje heslo" a výsledné heslo bude stejné. Dřívější verze WinRARu podporovala pouze první syntaxi, konzolový však již RAR rozeznával obě.
 23. Modul pro analýzu dat před jejich kompresí byl vyladěn, aby přesněji rozpoznával spustitelné a zvukové soubory. Mylné posouzení souboru jako spustitelného či hudebního mohlo v jistých situacích zhoršit dosažený kompresní poměr.
 24. WinRAR nyní akceptuje zadání přepínače '-hp' bez vlastního hesla - v případě potřeby pak zobrazí dialog pro jeho zaslání.
 25. Při použití přepínače '-os' a pokud archiv i dočasně vytvořené soubory leží v souborovém systému NTFS dokáže WinRAR zachovat datové proudy spojené se souborem i při modifikaci archivu. To znamená, že pokud jste zadali komentáře či jiná data na kartě "Souhrn" v dialogu vlastností souboru, budou tato zachována při archivaci souborů a úpravách archivu pomocí WinRARu. Pozor, nezaměňujte asociované datové proudy archivovaných souborů a archivu samotného - druhé zachovávají i starší verze WinRARu.
 26. Pomocí klíče "WinRAR\Policy\Password" v registrech Windows lze zakázat změnu hesla pro archivaci. Tím je možné zamezit náhodnému zašifrování důležitých dat, zejména v prostředí s více uživateli. Bližší informace naleznete v nápovědě v kapitole "Nastavení konfigurace/Nastavení v Registrech systému Windows".
 27. Dialog "Výběr tlačítek nástrojové lišty" umožňuje vložit na libovolné pozice na liště oddělovače tlačítek.
 28. Nový přepínač konzolového RARu -si[jmeno] umožňuje načíst data pro archivaci ze standardního vstupního zařízení (stdin). Parametr 'jmeno' pak určuje jméno, pod kterým bude soubor uložen v archivu (implicitně 'stdin')
 29. Příkazy 'vt' a 'lt' u konzolového RARu zobrazují cíle symbolických odkazů, pokud se v archivu takové odkazy nacházejí. U souborů s připojenými datovými proudy NTFS tyto příkazy zobrazují názvy příslušných proudů.

zpět