3.40 - 17 vylepšení (zrychlení, přidání formátů .z a .7z atd)

 1. Zobrazení komentáře k archivu vyvořené verzi 2.x z příkazové řadky pomocí parametru 'v'.
 2. Podopora parametru -ri

  [:< s >] i v grafickém prostředí.

Verze 3.40 beta 2
 1. Při opravování archivu RAR a WinRAR nyní zobrazuje průběh v procentech.
 2. Předchozí beta verze vytvářela po zvolení možnosti "Rozdělit archiv po ... Bytech" archivy o 2 bajty větší, než bylo zadané.
 3. Tlačítko "Zvolit vše" na záložce "Integrace" v menu "Nastavení" nezvolilo možnost asociovat s formátem *.z
 4. U archivu typu 7-zip se nezobrazovalo kontextové menu.
 5. Funkce "Převést archivy" ignorovala soubory obsahující v příponě velká písmena.
Verze 3.40 beta 1
 1. Metoda komprese "nejrychlejší" (-m1) byla upravena tak, že je rychlejší, ale na druhou stranu má horší kompresní poměr. Zvýšení rychlosti je výhodnější při častém zálohování.
  Dalšího navýšení rychlosti lze dosáhnout nastavením velikosti slovníku na 64KB (výchozí hodnota je 4MB)
 2. Byla přidaná podpora unixového komprimačního formátu *.Z . Podobně, jako v případě archivů formátu .tar.gz se i archivy ve formátu .tar.z otevřou v jednom kroku.
 3. Byla přidaná podpora komprimačního formátu 7-Zip (*.7z). U tohoto typu archivu není k dispozici prohledávání archivu (volba "Vyhledat").
 4. V dialogu nastavení přibyla záložka "Bezpečnost", která obsahuje následující možnosti:
  1. Při rozbalování vynechat soubory s potenciálně nebezpečnými připonami jako .exe, .scr nebo .pif
  2. Výzývat k vybrání antivirového programu. Pokud používáte jediný antivirový program, vypnutím volby lze výzvu přeskočit.
 5. Byl přidaný nový parametr příkazové řádky "-ep3", pomocí něhož lze uložit celou cestu komprimované složky (včetně písmene jednotky).
  Tato volba má ekvivalent i v grafickém režimu a to v dialogu "Přidat soubory do archivu" na záložce "Soubory".
 6. Nyní lze zkomprimovat celý obsah disku přímo z kontextového menu. Při této operaci se automaticky nastaví ukládání celé cesty k souborům včetně písmene jednotky.
 7. Pokud zvolíte komprimování několika disků z kontextového menu, tak se také bude automaticky ukládat plná cesta souborů s písmenem jednotky.
 8. Byl přidaný nový parametr příkazové řádky "-oc", po jehož zapnutí se při rozbalení archivu nastaví NTFS atribut souboru "Komprimovaný" na původní hodnotu, jaká byla před zabalením do archivu.
  Ekvivalent tohoto nastavení v grafickém režimu lze nalézt v rozbalovacím dialogu na kartě "Pokročilá nastavení".
 9. Do každého archivu rozděleného na více částí se přidává informace o tom, kolikátá v pořadí je daná část.
  Pokud byl archiv vytvořen ve verzi 3.40 nebo novější, tak to naleznete v informacích o archivu.
  Z příkazové řádky lze tuto informaci zjistit příkazem 'L' a 'V'.
 10. V příkazové řádce lze pomocí příkazu 'L' a 'V' zobrazit NTFS atribut souboru "Komprimovaný"
 11. Parametr příkazové řádky "-ag" nyní umožňuje vložení doplňujícího textu. Tento text je oddělený od ostatních parametrů pomocí složených závorek.
  Například: -agHH{hours}MM{minutes}
  Stejná vlastnost je dostupná také přes grafické rozhraní při vytváření archivu na záložce "Zálohování / Vytvořit jméno archivu podle masky"
 12. Starší verze při volbě -ac rušily příznak "Archive" u souboru v okamžiku zahájení komprese. Důsledkem bylo, že pokud došlo ke změně velikosti nebo jen data změny v průbehu komprese, systém opět nastavil příznak "Archive", i když data v archivu uložena byla. A při dalším inkrementálním zálohování se soubor zbytečně ukládal ješte jednou. Teď se příznak "Archive" ruší až po archivaci souboru.
 13. Příkaz "Přidat k oblíbeným" byl rozšířen tak, aby si pamatoval umístění oblíbených položek i uvnitř archívu. Předchozí verze si pamatovali pouze kořenovou složku archivu.
 14. Při upravování souborů v archivu se WinRAR pokusí aktualizovat archiv okamžitě po změně souboru. Minulá verze čekala na ukončení editoru a uzavření souboru.
 15. Při "drag and drop" ("táhni a pusť") archivu na adresní řádek nebo nástrojovou lištu WinRARu ve chvíli, kdy je otevřen jiný archiv, minulá verze přibalila archiv do otevřeného archivu. Nová verze tento archiv otevře.
  Pokud chcete přibalit archiv do archivu, tak pusťte archiv do seznamu souborů.
 16. Vylepšením zpracování hlaviček LZH archivu se zabránilo možné havárii programu.
 17. Zobrazování průběhu operace při opravě archivu ze záznamů pro opravu dat.

zpět