3.50 - témata

 1. Vzhled WinRARu lze nyní měnit instalací témat. Soubory s tématy jsou k dispozici na www.rarlab.com/themes.htm. Jsou to archivy RAR, které se nainstalují jejich otevřením. K přepnutí pak slouží menu Možnosti / Témata.
 2. WinRAR umí rozbalit i ZIP archivy formátu Zip64, který rozšiřuje původní definici formátu ZIP tak, aby překonal jeho omezení na maximální velikost souboru.
 3. Nyní WinRAR umí otevřít i vícesvazkový archiv .CAB
 4. Nové možnosti dialogu pro archivaci v části "Pokročilé":
  1. Smazat archiv po jeho rozbalení
  2. Řídit ověření původnosti archivu (AV obálky) RAR formátu
 5. Možnost zapnout čekání na dokončení jiné instance WinRARu v dialogu pro rozbalení. Tím lze zabránit zbytečnému pohybu hlaviček disku při současném běhu několika operací a jejich serializací zkrátit celkovou dobu běhu.
 6. SFX moduly:
  1. SFX moduly nejsou nadále komprimované metodou UPX. Sice se tím mírně zvětší velikost výsledného archivu, ale zato se zabrání mnoha falešným poplachům antivirových programů, které většinou mívají s UPX problém a zlepší se využití paměti Windows. I nadále je možné UPX pro zmenšení *.SFX použít, najdete jej na upx.sourceforge.net.
  2. Výchozí logo SFX lze nyní nahradit libovolným obrázkem. V dialogu pro SFX k tomu slouží volba "Vložit SFX logo ze souboru" a v příkazovém řádku přepínač -iimg. Tento přepínač není v konzolové verzi RAR.EXE, ale jen v grafickém WINRAR.EXE a volba nefunguje v řadě Win9x ani při použití *.SFX s UPX kompresí.
  3. Nyní může uživatelská ikona být i větší, než 32x32 a s libovolnou barevnou hloubkou. Opět platí jen pro Windows řady NT/XP, protože Win95, Win98 ani WinMe neobsahují API pro tyto funkce. Stejně tak nefunguje při použití UPX komprese.
  4. Soubor DOS.SFX byl přesunut z distribuce WinRAR do balíku RAR/DOS32. Pokud potřebujete pomocí WinRARu vytvářet samorozbalující archivy pro DOS, musíte tento soubor nakopírovat ručně.
 7. Příkaz "Průvodce" umožňuje zadání hesla ihned při vytváření nebo změně archivu.
 8. Při dvojitém kliknutí na soubor *.EXE nebo *.HTM? předchozí verze ihned vybalily celý archiv. Nyní lze v konfiguraci prohlížeče přidávat nebo rušit masky souborů, pro které takovou funkčnost požadujeme.
 9. V menu "Integrace" je možné uživatelsky definovat přípony souborů, které mají být považované za archivy. Mužete si tak doplnit například příponu .001, kterou využívá starý způsob pojmenovávání vícedílných archivů.
 10. V menu pro nastavení vlastností zobrazení seznamu souborů lze zapnout barevné rozlišení šifrovaných a komprimovaných souborů na discích s NTFS strukturou.
 11. V dialogu pro obecné nastavení přibyla volba pro zamknutí nástrojové lišty, aby sa dalo zabránit jejímu nechtěnému přesunutí nebo změně velikosti.
 12. Při opravě nebo rozbalení ZIP archivu poškozeného tak, že jména souborů obsahují nepovolené znaky (např. ":", "?" atd) se tyto znaky nahradí "_" stejně, jako to dělají předchozí verze u formátu RAR.
 13. V příkazovém řádku umožňují nové přepínače "-n" a "-n@" definovat další filtr, aby bylo možné vybalit jen soubory se jménem odpovídajícím některé z masek.
 14. Při použití z příkazové řádky je kromě dosavadního přepínače "-idp" pro potlačení zobrazení procenta průbehu nyní možné potlačit i zprávu o autorských právech, o ukončení operace i další informační výpisy přepínači -idc, -idd a -idq.
 15. Přepínačem "-e+" lze nyní vybírat i podle atributů souboru. Například volba "-e+h" způsobí zabalení všech souborů s atributem "hidden".
 16. Je možné omezit maximální počet verzí jednoho souboru v archivu zadáním numerického argumentu v přepínači "-ver[n]".
 17. Pokud před vybalením souboru již existuje soubor s krátkým jménem stejným, jako je dlouhé jméno vybalovaného souboru, WinRAR starý soubor přejmenuje. Předchozí verze WinRARu v této situaci zobrazují dotaz, zda se má přepsat soubor, i když dlouhá jména byla různá.
 18. Zlepšení bezpečnosti:
  1. Z WinRARu nelze přímo spouštět soubory .PIF protože balení takových souborů do archivu je typické pro šíření virů.
  2. Podobně nelze přímo z WinRARu spustit .EXE soubor, kterého jméno obsahuje 5 a více mezer za sebou např. "calc.txt .exe" protože to je další typický pokus virů o zmatení uživatele.
 19. Ve Windows XP WinRAR zobrazuje sloupec, podle kterého je seznam setřízen jinou barvou podobně, jako to dělá Průzkumník Windows.

zpět