3.60 - multithread

 1. Vícevláknová (multithread) verze kompresního algoritmu zvyšuje rychlost komprese na PC s více CPU, dvoujádrových CPU a procesorech s podporou hyperthreadingu. Ve výchozím stavu je tato optimalizace povolena, ale lze ji vypnout v grafickém rozhraní v menu Obecné / Nastavení a v režimu příkazového řádku přepínačem -mt.
 2. Adresářový strom lze nyní ve WinRARu zobrazit přímo v okně s obsahem disku / archivu. Zapíná se v nabídce Volby / Adresářový strom samostatně pro zobrazení obsahu disku a obsahu archivu. Nahrazuje předchozí volbu "Zvolit pracovní složku" v nabídce Soubor včetné klávesové zkratky Ctrl-T.
 3. Nyní lze příkaz Přejmenovat použít i pro archivy ZIP. Předchozí verze umožňovala přejmenovat soubory pouze v archivech formátu RAR.
 4. Rozbalí se i LZH archivy vytvořené algoritmem "-lh7-".
 5. Nová volba "Odstranit duplicitní složky z cesty pro rozbalení" v dialogu Nastavení / Komprese. Pokud všechny soubory v archivu jsou v jediné složce a vybalujete tento soubor do složky stejného jména, objeví se bez této volby v cestě k rozbaleným souborům jméno zdvojeně "...\složka\složka\...", ale po jejím zapnutí se jedno odstraní: "...\složka\...".
 6. V dialogu Nastavení / Komprese je nové tlačítko "Určit velikosti dílů", kterým se vyvolá dialog pro přizpůsobení seznamu nabízených velikostí pro funkci "Rozdělit archiv po...".
 7. Pro určitý typ dat se podle velikosti rychlost komprese zvýšila o 5 až 15%.
 8. V dialogu pro rozbalení nová volba "Automaticky přejmenovat", nebo přepínač "-or" umožňují při vybalování automatické přejmenování vybalovaného souboru, pokud v cílové složce již soubor stejného jména existuje. Tuto volbu lze zapnout i dodatečně v dialogu s dotazem na přejmenování pomocí tlačítka "Přejmenovat všechny". Nové jméno má tvar "jméno(N).typ", t.j. za původní jméno se přidá pořadové číslo v závorkách.
 9. V dialogu pro rozbalení je na stránce "Pokročilá nastavení" volba "Nastavit datum poslední změny" nyní přístupná i pro ZIP archivy. Předchozí verze to povolovala pouze pro formát RAR.
 10. Při testu výkonnosti počítače lze pomocí volby "Multithreading" porovnat rychlost jednovláknového a vícevláknového režimu komprese.
 11. V režimu příkazové řádky nový příkaz "ch" pro změnu parametrů archivu. Umožňuje dodatečnou aplikaci voleb typu "-av", "-tl" nebo "-cl" na archiv.
 12. Nový příkaz "cv" pro konvertování archivů z příkazové řádky. Platí jen pro WINRAR.EXE, ale nepodporuje jej RAR.EXE.
 13. Nové přepínače -sl a -sm pro režim příkazové řádky pro nastavení mezí délky zpracovaných souborů.
 14. Nový přepínač -fcu[soubor] dovolí načíst komentář pro archiv ze souboru v unicode. Při zobrazení takto načteného komentáře pak není potřeba vnucovat zobrazení unicode příkazem "cw".
 15. Do seznamu přípon souborů, které nemá smysl zkoušet komprimovat při použití "-ms" bez parametrů byl přidán typ ".7z"
 16. Přepínač "-e[+]" nyní podporuje většina operací včetně rozbalování a mazání souborů. V předchozí verzi se projevil jen v příkazech pro archivaci.
 17. Lze používat proměnné prostředí při zadávání jmen i cest souborů v dialozích pro archivaci, rozbalení i nastavení. Například složku pro dočasné soubory můžete zadat jako %TEMP%.

zpět