3.70 - Vista ready

 1. kompatibilita s Windows Vista:
  1. nápověda je ve formátu chm
  2. SFX modul si umí požádat o zvýšení práv při instalaci
  3. změna relativních cest na %APPDATA%\WinRAR pro vytváření logu, import/export nastavení a vkládání registračního klíče
  4. integrace
 2. Byla přidána podpora pro ISO 13346 (UDF), což je nejčasteji používaný formát pro ukládání obrazů DVD.
 3. Byla přidána podpora kódování unicode pro soubory ISO 9660 (.iso)
 4. Změna vzhledu kompresního dialogu:
  novy dialog v 3.70
 5. Archivy vytvořené se SFX modulem lze ovládat z příkazové řádky:
  -d - nastaví cílovou cestu
  -p - nastaví heslo pro rozbalování
  -s - instalace na pozadí
  -s1 - totéž co -s
  -s2 - instalace na pozadí, nezobrazí úvodní dialog
  -sp - parametry pro instalační program
 6. Gui SFX modul nepředává všechny parametry příkazového řádku instalačnímu programu
 7. Parametr -sc[objects] umožnuje nastavit znakovou sadu, ve které byl napsán komentář k archivu. (parametr -fcu byl zrušen, místo něho se teď použije -scuc)
 8. V menu "Soubor" se objevila nová položka "Uložit kopii archivu jako.."
 9. Do vestavěného prohlížeče byla přidaná možnost zalamování řádků.
 10. Do správce kompresních profilů byla přidána nová tlačitka "nahoru" a "dolů", pomocí kterých lze měnit pořadí profilů.
 11. Při přidávání opravného záznamu se zobrazuje indikátor průběhu.
 12. Při ukázání kurzorem na ikonku minimalizovaného WinRARu v průběhu komprese se zobrazuje navíc údaj o zbývajícím času.
 13. V příkazové řádce se zobrazuje informace o tom, kdy se počítá kontrolní součet.
 14. Historie naposled otevřených archivů se zobrazuje v unicode.
 15. Byla opravena chyba přetečení zásobníku při zpracovávání příliš dlouhého hesla při komprimování z příkazové řádky

zpět