3.91 - bugfix

 1. WinRAR je nyní schopen dekomprimovat archivy typu 7-Zip vytvořené s pomocí algoritmu LZMA2.
 2. Při extrakci archivů 7z se zašifrovanými názvy souborů z kontextového menu se WinRAR nyní na heslo dotazuje pouze jednou. WinRAR 3.90 se na heslo dotazoval dvakrát.
 3. WinRAR je v této verzi schopen dekomprimovat archivy tar.bz2, skládající se z několika menších spojených datových toků bz2. Předchozí verze dokázaly extrahovat pouze první datový tok z takového složeného archivu.
 4. WinRAR nyní zobrazuje kontrolní součet CRC32 souborů v archivech .gz (ne .tar.gz). Předchozí verze zde tento údaj ponechávaly prázdný.
 5. Byly opraveny následující chyby:
  1. WinRAR 3.90 zobrazoval v dialogu "Volba archivu" (volba "Otevřít archiv" v menu "Soubor" a tlačítko "Procházet") namísto tlačítka "Otevřít" nebo "OK" tlačítko  "Uložit".
  2. Při procházení poškozených archivů typu ZIP mohl WinRAR zobrazovat nesprávné názvy souborů
  3. WinRAR 3.90 nebyl schopen dekomprimovat archivy LZH vytvořené algoritmem "-lh7-"
  4. WinRAR 3.90 mohl po archivaci na disku ponechat nesmazané soubory, byl-li zvolen způsob mazání "Přesunout do Koše". Tato chyba se projevovala v systému Windows XP, nikoliv v systémech Windows Vista či Windows 7.
  5. při extrakci souborů typu ISO pomocí příkazu "Extrahovat soubory..." z kontextového menu Průzkumníka mohlo dojít k tomu, že WinRAR některé soubory extrahoval dvakrát. Při pokusu o opakované extrahování souboru se zobrazovala výzva k potvrzení přepsání souboru
  6. hexadecimální vyhledávání příkazem "Najít" ve WinRARu 3.90 či příkazem "ih" v konzolové verzi RARu nebylo schopno najít hledaný řetězec, pokud jeho první bajt byl větší než 127.

zpět