3.93 - bugfix

Změny ve verzi 3.93

1. Opravené chyby:

 a) přepínač "-x<soubor>" mohl vyloučit i složky, kterých název nevyhovoval dané masce.
 b) přepínač "-y" nefungoval, pokud se spolu sním vykytnul současně i "-or".


Změny ve verzi 3.92

1. Při startu WinRARu z Průzkumníka na počítači s více monitory se zobrazoval vždy na primárním monitoru, nyní to bude na tom, kde se zobrazila nabídka Průzkumníka.

2. Kontextová nabídka "Zkomprimovat a odeslat emailem" dříve ponechávala předmět mailu prázdý. Teď do něj uvádí název archivu

3. V přepínači "-x<maska>" se vyloučila složka, i když maska obsahovala "žolíka". Nyní se tyto znaky v názvu složky nepřipouští.

4. Opravené chyby:

 a) Pri otevírání .ZIP archivu, který WinRAR sám vytvořil, hlásil chybu "Neočekávaný konec archivu".
 b) Pokud při rozbalování ZIP archivu byla nastavená volba "Smazat", ani po úspěšném vybalení se archiv nesmazal.
 c) Když v RarfFles.lst vyhovělo víc různých masek, WinRAR použil tu poslední. Teď má přednost ta první.

zpět