5.61

 1. Volba rozbalování "Smazat archiv" odstraní všechny části dokonce i když uživatel začne rozbalovat z jiné než první části RAR archivu, ale první část je přítomná a všechny soubory jsou v pořádku rozbalené. Předchozí verze v takovém případě ignorovaly volbu "Smazat archiv" přestože WinRAR byl schopen najít první část a zpracovat části archivu od začátku.
 2. U archivů ze zašifrovaným jménem se již nezobrazuje v Průzkumníkovi na záložce "Archiv" při zobrazení Vlastností souboru sloupec ukazující poměr komprese. WinRAR jej bez hesla k otevření archivu nedokáže spolehlivě spočítat a dříve prostě ukazoval 0%.
 3. Opravené chyby:
  1. WinRAR zobrazoval do nekonečna zprávu "Nesprávné heslo" při pokusu o otevření archivu typu RAR5 s šifrovanými jmény souborů a pokud bylo globální heslo nastavené pomocí Ctrl+P nesprávné;
  2. chyba správy paměti v dialogu s heslem mohla vést k přístupu k již uvolněné paměti následované havárií programu. Tento problém může být také spojován s bezpečnostními riziky;
  3. opraveny havárie při zpracování požkozených RAR, ACE a LZH archivů. Tento problém také může být spojován s bezpečnostními riziky;
  4. při startu mohl WinRAR způsobovat krátké blikání v horních lištách několika dalších aplikací;
  5. Příkaz "Najít" nacházel soubory podle "Hledaného textu" ve všech souborech archivu. Položka "Maska souborů" byla ignorována. Jednalo pouze o archivy *.CAB.
  6. Příkaz "Licence" SFX modulu nenastavoval titulek oknu s licencí;
  7. Pokud volba "Počáteční složka" v nastavení WinRARu obsahovala na konci zpětné lomítko, WinRAR ignoroval první volání příkazu "o úroveň výše".

zpět