5.61

      Verze 5.61

   1. Volba "Odstranit archiv po extrakci" je nyní schopna odstranit všechny
      díly děleného archivu i v případě, že jsou přítomny všechny díly
      archivu, ale extrakce nebyla započata u prvního dílu archivu.
      Předchozí verze v takovém případě volbu "Odstranit archiv po extrakci"
      ignorovaly, i když WinRAR měl k dispozici všechny díly archivu.

   2. Na záložce "Archiv" v průzkumníku Windows se u archivů se šifrovanými
      názvy souborů již nezobrazuje ukazatel kompresního poměru. WinRAR není
      schopen bez znalosti hesla archivu kompresní poměr vypočíst a předchozí
      verze zde namísto neznámého kompresního poměru zobrazovaly údaj 0%.

   3. Byly opraveny následující chyby:

      a) Při otevřeném RAR5 archivu se šifrovanými názvy souborů a nastaveném
         standardním hesle (Ctrl+P), které nesouhlasilo s heslem archivu,
         WinRAR neustále zobrazoval chybovou zprávu "Zadané heslo není správné"

      b) Chyba ve správě paměti v dialogu vkládání hesla mohla vést k přístupu
         do dříve již uvolněné paměti, který mohl skončit pádem programu.
         Tato chyba mohla způsobovat i bezpečnostní rizika.

      c) Byly opraveny chyby, vedoucí k pádu programu při práci s poškozenými
         archivy typu RAR, ACE či LZH.
         Rovněž tato chyba mohla způsobovat bezpečnostní rizika.

      d) WinRAR mohl při startu programu způsobovat dočasné problikávání oken
         a ovládacích prvků některých jiných programů.

      e) Při prohledávání CAB archivů nacházel WinRAR hledaný řetězec ve všech
         souborech daného archivu, bez ohledu na zadanou masku souborů, které
         mají být prohledány.

      f) Příkaz SFX modulů "License" nenastavoval titulek okna s licencí.

      g) Obsahovala-li počáteční pracovní cesta v nastaveních WinRARu koncové
         zpětné lomítko, ignoroval WinRAR první příkaz "O úroveň výše".

 

zpět