5.71

 1. Příkaz "Převést archivy":
  1. Byla zvýšena výkonnost operace při zpracování velkého množství malých souborů v systému Windows 10.
  2. Byly opraveny úniky paměti, které mohly vést k neúměrně vysokému využití paměti při konverzi do formátu ZIP.
 2. Zpracování poškozených ZIP archivů:
  1. Příkaz "Opravit archiv" nahrazuje údaj o komprimované a původní velikosti souborů v lokálním údaji údajem z centrální oblasti, zdají-li se lokální hlavičky být neplatné.
  2. Extrakce souboru se i v případě, že dostupná komprimovaná data umožňují pokračování extrakce, zastaví na velikosti uvedené v poli původní velikosti souboru. Toto opatření chrání uživatele před neočekávaným zaplněním volného diskového prostoru.
  3. Příkaz "l" lze nyní mnohem rychleji přerušit pomocí Ctrl+C. V dřívějších verzích mohl příkaz do skutečného přerušení pokračovat ještě několik sekund.
 3. Byly opraveny následující chyby:
  1. Běh WinRARu mohl končit chybou při pokusu o zobrazení některých druhů komentářů archivů v grafickém rozhraní WinRARu, což mohlo bránit v používání WinRARu ve spojení s dotčenými archivy.
  2. Při vyvolání profilu s nastavenou volbou "Uložit název archivu" z kontextové nabídky Průzkumníka, nabízel WinRAR automaticky vytvořený název archivu namísto názvu uloženého v profilu.
  3. Dialog s diagnostickými zprávami WinRARu zobrazoval u systémových chybových hlášení ve sloupci "Archiv" přebytečný pár závorek.
  4. Mohla selhat extrakce ze ZIP archivů pomocí příkazu "Extrahovat do NázevSložky\" z kontextové nabídky, pokud název archivu před příponou .zip obsahoval číselnou část, v archivu se před prvním záznamem souboru nacházela přidaná data a byla aktivní volba "Odstranit zdvojené názvy složek v cílové cestě".
  5. Příkaz "RAR x -x NázevArchivu" mohl ze zpracování vyloučit i nadřazené složky souborů odpovídajících dané masce.
  6. Výsledky příkazu "Vyhledat" obsahovaly i název samotné aktuální složky, pokud oblast pro vyhledávání byla "Aktuální složka" a její název odpovídal masce hledaných souborů.
  7. Byla-li u příkazu "Vyhledat" aktivována jak volba "Hledat názvy souborů", tak "Prohledat archivy", netestoval WinRAR po prohledání archivu již jeho název a archiv tak nebyl "nalezen", i když jeho název odpovídal hledané masce. Tím např. při hledání masky *.rar nebyly nalezeny samotné archivy odpovídajících názvů.
  8. WinRAR 5.70 při spouštění souborů přímo z archivu nenastavoval dočasnou složku s extrahovanými soubory jako pracovní, takže programy, které v pracovní složce hledaly jiné soubory ze stejného archivu, nepracovaly správně.
  9. Bezprostředně po uzavření archivovaného souboru prohlíženého vestavěným prohlížečem ve Windows 10 mohl být WinRAR po několik sekund nedostupný.
  10. Při archivaci souborů přetažením do podsložky ZIP archivu s aktivní volbou "Uložit úplné cesty souborů" mohlo vést k vytvoření nesprávných cest, skládajících se z opakovaného názvu podsložky. Stejný výsledek se mohl dostavit při archivaci při přidávání souborů do ZIP archivu pomocí přepínačů -ap -ep2.

zpět