5.71

   Verze 5.71

   1. Příkaz "Převést archivy":

      a) Byla zvýšena výkonnost operace při zpracování velkého množství malých
         souborů v systému Windows 10.

      b) Byly opraveny úniky paměti, které mohly vést k neúměrně vysokému
         využití paměti při konverzi do formátu ZIP.

   2. Zpracování poškozených ZIP archivů:

      a) Příkaz "Opravit archiv" nahrazuje údaj o komprimované a původní
         velikosti souborů v lokálním údaji údajem z centrální oblasti,
         zdají-li se lokální hlavičky být neplatné.

      b) Extrakce souboru se i v případě, že dostupná komprimovaná data
         umožňují pokračování extrakce, zastaví na velikosti uvedené v poli
         původní velikosti souboru. Toto opatření chrání uživatele před
         neočekávaným zaplněním volného diskového prostoru.

   3. Příkaz "l" lze nyní mnohem rychleji přerušit pomocí Ctrl+C. V dřívějších
      verzích mohl příkaz do skutečného přerušení pokračovat ještě několik
      sekund.

   4. Byly opraveny následující chyby:

      a) Běh WinRARu mohl končit chybou při pokusu o zobrazení některých druhů
         komentářů archivů v grafickém rozhraní WinRARu, což mohlo bránit
         v používání WinRARu ve spojení s dotčenými archivy.

      b) Při vyvolání profilu s nastavenou volbou "Uložit název archivu"
         z kontextové nabídky Průzkumníka, nabízel WinRAR automaticky
         vytvořený název archivu namísto názvu uloženého v profilu.

      c) Dialog s diagnostickými zprávami WinRARu zobrazoval u systémových
         chybových hlášení ve sloupci "Archiv" přebytečný pár závorek.

      d) Mohla selhat extrakce ze ZIP archivů pomocí příkazu
         "Extrahovat do NázevSložky\" z kontextové nabídky, pokud název archivu
         před příponou .zip obsahoval číselnou část, v archivu se před prvním
         záznamem souboru nacházela přidaná data a byla aktivní volba
         "Odstranit zdvojené názvy složek v cílové cestě".

      e) Příkaz "RAR x -x<maska> NázevArchivu" mohl ze zpracování vyloučit
         i nadřazené složky souborů odpovídajících dané masce.

      f) Výsledky příkazu "Vyhledat" obsahovaly i název samotné aktuální
         složky, pokud oblast pro vyhledávání byla "Aktuální složka" a její
         název odpovídal masce hledaných souborů.

      g) Byla-li u příkazu "Vyhledat" aktivována jak volba
         "Hledat názvy souborů", tak "Prohledat archivy", netestoval WinRAR po
         prohledání archivu již jeho název a archiv tak nebyl "nalezen",
         i když jeho název odpovídal hledané masce. Tím např. při hledání masky
         *.rar nebyly nalezeny samotné archivy odpovídajících názvů.

      h) WinRAR 5.70 při spouštění souborů přímo z archivu nenastavoval
         dočasnou složku s extrahovanými soubory jako pracovní, takže programy,
         které v pracovní složce hledaly jiné soubory ze stejného archivu,
         nepracovaly správně.

      i) Bezprostředně po uzavření archivovaného souboru prohlíženého
         vestavěným prohlížečem ve Windows 10 mohl být WinRAR po několik sekund
         nedostupný.

      j) Při archivaci souborů přetažením do podsložky ZIP archivu s aktivní
         volbou "Uložit úplné cesty souborů" mohlo vést k vytvoření nesprávných
         cest, skládajících se z opakovaného názvu podsložky. Stejný výsledek se
         mohl dostavit při archivaci při přidávání souborů do ZIP archivu pomocí
         přepínačů -ap<Složka> -ep2.

zpět