5.80

 1. Pomocí nové volby "Zachovat čas posledního přístupu zdrojových souborů" na záložce "Čas" archivačního dialogu lze zachovat nezměněnou informaci o čase posledního přístupu k původně archivovaným souborům.
 2. Přepínač -tsp umožňuje zachování nezměněné informace o čase posledního přístupu k původně archivovaným souborům. Lze jej kombinovat i s ostatními přepínači -ts, jako např.: rar a -tsc -tsp archiv soubory
 3. Lze zkombinovat i několik modifikátorů v jednom přepínači -ts, jako například -tscap namísto -tsc -tsa -tsp.
 4. Nyní lze i ve WinRARu načíst výchozí hodnoty přepínačů ze souboru rar.ini, který může být umístěn buď ve stejné složce jako WinRAR.exe, nebo ve složce %APPDATA%\WinRAR. V tomto souboru lze výchozí hodnoty určit v následujícím tvaru:
  switches=<libovolné přepínače RARu oddělené mezerami>
  switches_<příkaz>=<libovolné přepínače RARu oddělené mezerami>
  Všeobecné přepínače budou aplikovány nejdříve, po nich pak přepínače pro konkrétní příkaz. Příklad:
  switches=-m5 -s
  switches_x=-o+
  Většina přepínačů ze souboru bude použita pouze v režimu příkazového řádku, některé však mají význam i v interaktivním režimu. V předchozích verzích byla tato funkce dostupná pouze v konzolovém RARu.
 5. Přepínač -agf<výchozí_formát> umožňuje nastavit výchozí hodnotu formátovacího řetězce pro přepínač -ag. Tato možnost je výhodná hlavně při použití v konfiguračním souboru rar.ini nebo proměnné RAR. Pokud například nastavíte v proměnné RAR uvedete -agfYYYY-MMM-DD, můžete následně přepínač -ag ovládat pouze jeho základním tvarem a řetězec formátu YYYY-MMM-DD bude automaticky převzat z uvedené výchozí hodnoty.
 6. Přepínače -ed a -e+d lze nyní použít při operacích s archivy libovolného typu v libovolném operačním systému. V dřívějších verzích jej nebylo možno použít ve WinRARu s unixovými RAR archivy, stejně jako v RARu pro Unix s archivy ze systému Windows.
 7. Test integrity archivu mohl v dřívějších verzích vynechat archivované datové proudy NTFS a zobrazovat varování "Neznámý formát záhlaví dat", pokud jejich velikost překročila 16 MB. Tato omezení byla nyní odstraněna.
 8. Byla zvýšena rychlost archivace velkých alternativních datových proudů NTFS na vícejádrových procesorech.
 9. Příkaz "Vyhledat":
  1. Při extrakci ze šifrovaných archivů přímo z dialogu s výsledky vyhledávání byl dotaz na vložení hesla zobrazován pro každý jednotlivý soubor i v případě, že patří ke stejnému archivu. Nyní je vložení heslo vyžadováno pouze jednou pro každý archiv.
  2. Klávesová zkratka Ctrl+A vybere všechny soubory z výsledku vyhledávání.
 10. Okno s komentářem archivu:
  1. V předchozích verzích nebylo možné zavřít WinRAR klávesovou zkratkou Ctrl+W když bylo aktivní okno s komentářem archivu. Nyní Ctrl+W pracuje správně i z tohoto okna.
  2. Rolovací kolečko myši nyní pracuje i v případě komentářů s ANSI (escape) sekvencemi.
  3. V případě dlouhých komentářů s ANSI (escape) sekvencemi mohl být poslední řádek komentáře částečně skrytý i při posunutí obsahu okna až dolů. Tento problém byl nyní odstraněn.
 11. Nejvyšší možná délka cest v archivech typu 7z byla prodloužena na
 12. znaků. Takto dlouhé cesty byly již v dřívějších verzích podporovány pro archivy typu RAR a ZIP, v archivech 7z však byla maximální délka cesty omezena na 260 znaků.
 13. Je-li cesta k některému z právě zpracovávaných souborů delší, než v dialogu průběhu operace dostupné místo, budou takové cesty nyní zkráceny uprostřed, aby z nich byl stále rozpoznatelný začátek cesty i přípona souboru. V dřívějších verzích byly tyto cesty zkracovány na konci a již z nich nebylo možné rozeznat příponu souboru.
 14. Pokud se soubory vybrané k archivaci liší pouze svými příponami, bude navržen název archivu založený na společném názvu archivovaných souborů. Budou-li například k archivaci vybrány soubory CtiMne.txt a CtiMne.doc, bude navržen název archivu CtiMne.rar. Dřívější verze RARu vytvářely název archivu při více vybraných souborech vždy z názvu nadřazené složky.
 15. Nyní se i v .tar archivech u symbolických a pevných odkazů zobrazují správné popisy typů souborů "Symbolický odkaz" a "Pevný odkaz". V dřívějších verzích se správný popis pro tyto typy souborů zobrazoval pouze v archivech typu RAR.
 16. Kopírování souborů z archivu pomocí příkazů Zkopírovat a Vložit mohla selhat u velkých archivů, kdy extrakce trvala velmi dlouho. V této verzi lze úspěšně zkopírovat soubory i z takových archivů, extrakce však k tomuto účelu bude spuštěna ihned po příkazu Zkopírovat, nikoliv až po volbě Vložit.
 17. Záchranné díly archivu nyní používají stejné číslování jednotlivých dílů, jako části děleného RAR5 archivu. V dřívějších verzích byly díly archivu číslovány jako archiv.part01.rar a záchranné díly jako archiv.part1.rev, nyní je číslo dílu v obou případech dvojciferné - "part01".
 18. Písmo zvolené tlačítkem "Zvolit písmo..." na kartě "Seznam souborů" v dialogu nastavení nyní také ovlivňuje písmo v okně se stromem složek. V dřívějších verzích se toto písmo projevovalo pouze v seznamu souborů.
 19. Příkaz "Vyhledat soubory" a příkaz "i" z příkazového řádku:
  1. Je-li aktivována volba "Použít všechny tabulky znaků" nebo modifikátor "t" v příkazu "i", vyhledává WinRAR hledaný řetězec nejen v již dříve podporovaných kódováních ANSI, OEM a UTF-16, ale nově i v UTF-8.
  2. Byla vylepšena podpora textových řetězce v Unicode.
  3. Vylepšený výkon, zvláště pro vyhledávání bez rozlišování velikosti znaků.
  4. Výsledek hexadecimálního vyhledávání zobrazuje jak textový, tak hexadecimální tvar nalezených úseků.
 20. Nyní se i při extrakci archivů typu tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.xz a tar.z zobrazuje jak celkový pokrok, tak pokrok jednotlivého souboru. V dřívějších verzích byl celkový pokrok správně zobrazován pouze pro archivy typu tar.bz2, tar.gz a tar.z a pro archivy typů tar.lz a tar.xz nebyl zobrazován celkový ani jednotlivý pokrok.
 21. Volba "Seznam souborů/Soubory/Zobrazovat přesnou velikost souborů" nyní určuje i formát velikosti souborů na stavové liště WinRARu.
 22. Byly opraveny následující chyby:
  1. Při zadání neexistující cesty v archivačním dialogu nyní WinRAR nabízí vytvoření této cesty. V dřívějších verzích mohlo dojít k tomu, že byla zadaná neexistující cesta vytvořena ve složce, odkud byl WinRAR spuštěn.
  2. Běh WinRARu mohl skončit chybou při vytváření záznamu pro obnovu dat na procesorech nepodporujících CPUID EAX=7 a jako návratovou hodnotu vracejících náhodná data. Tímto způsobem se chovají některé procesory z raných let po roce 2000.
  3. WinRAR nebyl schopen vytvořit archiv poté, co byly zdrojové soubory přetaženy do jiné složky pravým tlačítkem myši, ve zde otevřené kontextové nabídce zvolena položka "Přidat do archivu..." a aktivována volba "Uložit každý soubor do zvláštního archivu".
  4. Příkaz "winrar r *.zip" opravil pouze první ZIP archiv, pokud měly archivy pouze číselné názvy jako 1.zip, 2.zip atd., a v souborech chyběly počáteční signatury.
  5. Dřívější verze WinRARu nebyly schopny extrahovat záznamy složek v archivech vytvořených RARem verze 1.50.
  6. Ve vzácných případech mohla selhat extrakce platných .gz archivů vytvořených některými nástroji pro optimalizaci komprese.
  7. Ikona průběhu operace na hlavním panelu při zobrazení ve vysokém DPI nikdy nedosáhla 100%.
  8. Čas vytvoření a posledního přístupu nebyl zobrazen pro archivované složky, pokud byl záznam složky v archivu uložen až po jeho obsahu.
  9. Volba "Vynechat šifrované archivy" nepracovala správně v příkazu "Převést archivy na jiný formát" při použití a 7-Zip archivy se šifrovanými záhlavími souborů.

zpět