6.11

Verze 6.11

   1. Byla přidána podpora archivů typu Gzip s velkými komentáři. V dřívějších
      verzích selhávala extrakce archivů Gzip s komentáři většími než 16 KB.

   2. Komentáře Gzip archivů se nyní zobrazují v okně s komentářem archivu a
      dialogu "Informace o archivu". Velmi rozsáhlé komentáře se zobrazují
      ve zkrácené podobě.

      Dřívější verze komentáře Gzip archivů nezobrazovaly vůbec.

   3. Soubory s názvy vyhrazených systémových zařízení doplněných příponou,
      například aux.txt, jsou nyní ve Windows 11 extrahovány v původním tvaru
      i bez aktivované volby "Povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů"
      či přepínače -oni.
      Na rozdíl od předchozích verzí Windows zpracovává systém Windows 11
      takové soubory zcela normálním způsobem.

      Soubory s vyhrazenými názvy bez přípony, jako například "aux", ke své
      extrakci s nezměněnými názvy stále potřebují aktivní příslušnou volbu.

   4. Přepínač -mes lze použít i k potlačení dotazu na vložení hesla
      a přerušení operace při vkládání souborů do šifrovaných solid archivů.

   5. Další opatření k zamezení extrakci nebezpečných odkazů na soubory.

   6. Byly opraveny následující chyby:

      a) Při vložení hesla delšího než 127 znaků v průběhu extrakce souborů
         v konzolovém RARu byl text hesla přesahující délku 127 znaků chybně
         interpretován jako uživatelský vstup při různých dalších dotazech
         programu.

      b) V dialogu s dotazem na přepsání souborů při extrakci ze ZIP archivů
         mohl být zobrazen nesprávný údaj o čase souborů. K tomu mohlo dojít
         u archivů s rozšířenými údaji o čase souborů vztahujícím se k jiné
         časové zóně. Čas skutečně nastavený u extrahovaných souborů nebyl
         touto chybou ovlivněn.

zpět