3.90 - 64-bit

 1. WinRAR je k dispozici pro 32 bitové i 64 bitové verze Windows. Doporučuje se používání verze patřící k příslušné verzi operačního systému. 
 2. Byla zlepšena podpora pro více jader a více procesorů. Nárůst rychlosti by měl být nejvíce patrný na Windows 7.
 3. Dialog nastavení komprese (Settings/Compression) se změnila položka "odstranit zdvojené složky při rozbalování" na "odstranit vícenasobné složky". V případě, že archiv neobsahuje žádnou složku, tak je možné "rozbalit do SložkyPodleJména\"
 4. Dialogové okno "cesta a možnosti rozbalení" (Extraction path and options) má pár nových vlastností:
  1. Tlačítko "Nová složka" vytváří složku v právě vybrané složce
  2. Klávesovou zkratkou F2 lze přejmenova právě vybranou složku
  3. Klávesovou zkratkou F5 lze aktualizovat obsah složky
  4. Klávesovou zkratkou Delete lze odstranit vybranou složku
 5. Je možné zobrazit čas vytvoření souboru s přesností na sekundy pomocí nabídky "Nastavení/Seznam souborů" (Settings/File list).
 6. Je možné potlačit detekci samorozbalovacích archivů při kliknutí pravým tlačítkem na .exe soubor (například z důvodu pomalého síťového připojení)
 7. Řazení souborů je nyní stené jako ve Průzkumníku Windows (zavedeného ve XP SP2). Například předtím: 1.txt, 10.txt, 2.txt, nová verze: 1.txt, 2.txt, 10.txt
 8. Klávesová zkratka Ctrl-W se používá k zavírání okna, pro prohlížeč se nyní používá zkratka Ctrl-I
 9. Byla přidán nový přepínač -r-, který zakáže explicitně rekurzivní procházení adresářů a přidání jejich obsahu do archivu  'rar a -r- arc dirname' (výchozí chování je -r)
 10. Byl přidán nový přepínač -ai, který vynutí ignorování atributů souborů (použijí se výchozí systémové atributy)
 11. Pokud není specifikované jméno souboru rozbalování archivu (příkazem "cw"), tak se komentář zobrazí ve standardním výstupu.
 12. Při kompresi dat ze standardního vstupu "-si[name]" se čas vytvoření souboru nastavuje na aktuální čas (předtím tam byl nesmyslný čas)
 13. Při přejetí kurzorem nad ikonkou v oznamovací oblasti (systray) se od nové verze zobrazuje navíc jméno archivu.
 14. Opravy chyb:
  1. Problémy při rozbalování tar.gz větších než 8 GB
  2. Zobrazování kontextové nabídky na Windows 7.
  3. Přejmenování souborů s více než 5 po sobě jdoucími mezerami.

zpět