4.10 - dělené ZIP archivy

Verze 4.10

1. WinRAR může vytvářet ZIP archivy prakticky libovolné velikosti. Omezení předchozích verzí na velikost 2G a na 65535 souborů již neplatí.

2. WinRAR může vytvářet vícesvazkové ZIP archivy, v terminologii ZIP označované jako "split ". Názvy dílů se tvoří podle schémy 'volname.zip', 'volname.z01', 'volname.z02'. Pro zpracování celého archivu stačí otevřít díl s příponou .ZIP. Ale ostatní díly archivu musí být ve stejném adresáři, z toho vyplývá, že třeba nelze vytvářet díly na více výměnných disků, ale musí se vytvořit na velkém disku a rozkopírovat ručně. Podobně při čtení.

3. V archivech ZIP je při zabalení i rozbalení podporovaná práce s časovými údaji o změně, vytvoření i posledním přístup ve vysoké přesnosti (100ns). Tato možnost se zapíná v příslušných dialozích pro archivaci res. rozbalení v části "Čas souboru".

4. Unicode jména souborů v ZIP archivu teď WinRAR umí zpracovat nejen z hlavičky souboru, ale i uložená ve zvláštních datových záznamech, kam je ukládájí některé ZIPovací nástroje.

5. Volba "Synchronizovat obsah archivu" i přepínač -as nyní fungují i pro formát ZIP.

6. Změna účinku přepínače -ag:

a) -ag lze použít ve všech příkazech RARu i WinRARu, nejenom pro archivaci

b) význam formátovacího znaku 'N' záleží na tom, při jakou operaci je použitý. Při archivaci se zvyšuje o jedna dokud se nenajde první nepoužité jméno. Při ostatních akcích, třeba rozbalování vybere existující předcházající první nepoužité jméno.

c) formátovací znak 'I' dovoluje vložit minuty bez ohledu a přítomnost nebo pozici znaku 'H' (hodiny) ve formátovém řetězci.

7. Ve výchozím nastavení, pokud při prohlížení archivu modifikujete soubor nabídne WinRAR jeho aktualizaci v archivu. Nově je možné v nastavení prohlížeče tuto vlastnost zakázat pro soubory s názvy vyhovujícími zadaným maskám odděleným mezerou.

8. Změny při zadávání velikostí dílu. Jednotku lze nyní volit v rozbalovacím seznamu. Předtím používaný způsob doplněním 'k', 'm' atd je nadále podporován.

9. V tom samém dialogu jsou původní floppy a ZIP disky nahrazeny 5M a 100M hodnotami, dále byly doplněny nové položky pro maximální velikost souboru ve FAT32 a taky pro blu-ray disky.

10. V dialogu parametrů archivace je nová volba pro bezpečné mazání (wipe) souborů, když jsou archivované s heslem. Doporučujeme její nastavení i ve výchozím kompresním profilu.

11. V nastavení bezpečnosti lze nyní zapnout i bezpečné mazání dočasných souborů, když se používá šifrování. Ve výchozím nastavení se používá "rychlé" mazání, kdy se jen zruší odkaz na data, ale samotná data na disku zůstanou, i když na místě označeném jako volné.

12. Změny v příkazu pro konvertování archivů:

a) Nyní lze konvertovat i šifrované archivy. Předtím je tento příkaz přeskočil. Toto chování lze teď nastavit pomocí nové volby v dialogu pro konverzi archivů, může se to hodit, když není žádoucí, aby proces konverze bbyl zdržován dotazy na heslo.

b) Typ "rar" se nyní vztahuje i na formáty RAR 1.x a 2.x, nelze více zadávat v tomto případě typ "rar2". Odpadla tím i kontrola formátů před zobrazením dialogu, t.j. zkrácení prodlevy před jeho zobrazením.

13. Nový přepínač -log[fmt][=name] umožňuje jména archivů i souborů jak při archivaci, tak i při rozbalování pro formáty RAR i ZIP. Hodí se to zejména když potřebuje dál pracovat s archivy vytvořenými pomocí přepínačů -ag nebo -v, protože tím získáte jména, které WinRAR vygeneroval.

14. Nový přepínač -@[+] zpracovat parametry začínající znakem "@" buď jako název souboru (-@) nebo jako seznam souborů (-@+).

15. V nastavení SFX je "Setup program" přesunut ze záložky Obecné na záložku Setup. Příkazy pro spuštění před a po archivaci jsou nyní víceřádkové, pro jeden archiv tak lze spustit i více instalačních programů.

16. Příkaz instalačního skriptu "SetupCode" umožňuje počkat na návratový kód instalačního programu a zvýšený o 1000 jej poslat jako návratový kód SFX modulu. V grafickém rozhraní je to ekvivalentní volbě "Čekat na návratový kód a předat jej dál.

17. SFX dále nepodporuje "S" pro vytvoření zástupce na nejvyšší úrovni nabídky Start, protože nedávné verze Windows to přestaly umožňovat.

zpět