5.01 - rychlé otevření archivu, bugfix

1. Archivy formátu RAR 5.0 mohou volitelně obsahovat záznam
 s informací pro rychlé otevření archivu. Jeho vložení
 se řídí přepínačem -qo[-|+] anebo volbou "Informace pro
 rychlé otevření" v dialogu parametrů pro vytvoření
 archivu. Tento záznam umožňuje rychlejší zobrazení obsahu
 archivu WinRARem.

Tato verze dosahuje i vyšší rychlost aktualizace obsahu
 archivu, pokud archiv obsahuje se záznamem pro rychlé
 otevření současně i služební záznamy o zabezpečení NTFS.
 Výchozí hodnoty pro tyto záznamy jsou nastavené tak, aby
 otevření archivu bylo co nejrychlejší.
2. Opravené chyby: a) Příkaz "Hledej" pro hledání řetězce v archivu formátu
 .7z mohl zhavarovat.
b) Při otevírání archivu RAR 5.0 se šifrovanými názvy
souborů uloženého uvnitř jiného archivu mohlo dojít
k falešnému hlášení, že nesouhlasí heslo. Nastávalo
to v případě, že hesla vnitřního a vnějšího archivu byla
 různá. Rozbalení ale proběhlo správně.
c) Volba "Použít pro všechny archivy" v dialogu zadání
 hesla nepotlačila další dotazy na zadání hesla, pokud
v archivu formátu RAR 5.0 byly šifrované názvy souborů.
 
d) V adresové liště WinRARu se nekorektné zobrazovala
 substituce proměnných prostředí například %temp%. e) Ukládání informací o zabezpečení NTFS souborů
 nefungovalo korektně, když délka cesty překročila
260 znaků.
f) Příkaz "Test" mohl falešně hlásit poškozená data ve
správném opravném záznamu, pokud se testovala jen část
archivu formátu RAR 5.0. Při testování celého archivu
k tomu nedocházelo.
g) Příkaz "Test" mohl falešně hlásit chybu, když ověřoval
unixové symbolické odkazy v archivu formátu RAR 4.x
h) Příkaz WinRARu "View" pro prohlížení obsahu archivu
nefungoval pro soubory v archivu formátu BZIP2.
i) Při vypnuté volbě "Vysoká přesnost časových značek" se
místo uložení času modifikace v nízké přesnosti
 neukládalo nic.
j) Cílové cesty obsahující .\ anebo ..\ nefungovaly,
 pokud byly použité na archivy jiného formátu než RAR
v režimu příkazové řádky.
k) WinRAR havaroval při rozbalení vícedílných
 .CAB archivů.

zpět