5.20 - rc soubor s detailním nastavením, dialog zobrazuje časy

 1. Rar umožňuje číst nastavení přepínačů ze souboru ".rarrc" uloženeho v domovské složce. V předchozí verzi bylo možné nastavit zadat nastavení pouze pro všechny přepínače současně pomocí proměnné "switches=<přepínače>". Nová verze umožňuje nastavit chování pro konkrétní přepínače pomocí následující syntaxe:

  switches_<příkaz>=<libovolné přepínače oddělené mezerou>

  Například:
  switches_a=-m5 -s
  switches_x=-o+

 2. Dialog s otázkou pro přepsání souboru ukazuje čas změny existujícího a nového souboru.
 3. Při archivaci z standardního vstupu stdin pomocí přepínače -si RAR nastaví aktuální systemový čas jako čas změny souboru archivovaného souboru. V minulých verzích se čas nenastavoval vůbec.
 4. Nyní je možné použít přepínače -si a -v<velikost> současně. V předhcozích verzích nebylo možné vytvářet svazky při kompresi ze stadnardního vstupu stdin.

zpět