5.40

   Verze 5.40

   1. Podnabídka "Kódování názvů souborů" z nabídky "Možnosti" umožňuje zvolit kódování znaků v názvech souborů při prohlížení a extrakci z archivu. Rychlý přístup k této nabídce je možný pomocí klávesové zkratky Ctrl+E.

Tato možnost může být užitečná při extrakci souborů z archivů bez kódování Unicode v názvech souborů, například pokud archiv obsahuje   soubory s ruskými znaky a má být extrahován ve Windows s nastavením češtiny jako jazyka pro programy bez podpory Unicode.

   2. Nacházejí-li se záchranné díly archivu ve stejné složce s archivem samotným, otestuje WinRAR při testu archivu po archivu samotném i obsah těchto záchranných dílů.

Pokud si přejete otestovat pouze záchranné díly archivu, lze příkaz testování archivu vykonat přímo pro ně, případně v příkazovém řádku vykonat následující příkaz:

      rar t archiv.part1.rev


   3. V souborovém systému NTFS jsou povoleny názvy souborů končící mezerou či tečkou, mnoho programů v systému Windows však s takovými soubory nedokáže správně pracovat. Standardně proto WinRAR při extrakci koncové mezery a tečky z názvů extrahovaných souborů odstraňuje.   V případě potřeby i takové názvy zachovat v nezměněné podobě lze použít právě tento přepínač.

Standardně je tato volba neaktivní.

Stejně tato funkce pracuje i u řádkového RARu, kde se ovládá přepínačem   -oni.

   4. V předchozích verzích skončila funkce "Synchronizovat obsah archivu" (přepínač -as z příkazového řádku) chybou, pokud některé ze zpracovávaných souborů nebylo možné přečíst. Nyní WinRAR při výskytu chyby v provádění operace pokračuje a zachová v archivu již přítomné soubory odpovídající nečitelným souborům.

   5. Funkce přímého mazání bez použití Koše (Shift+Del) umožňuje mazat i soubory s nestandardními názvy, například s koncovými mezerami či tečkami.
Standardní mazání souborů s použitím Koše mazání takovýchto souborů neumožňuje.

Na rozdíl od běžného mazání (klávesou Del) budou soubory při použití Shift+Del smazány trvale a nebudou přesunuty do Koše. Ani pro soubory s nastavenými atributy Systémový nebo Pouze pro čtení se přitom nezobrazují žádná další varovná hlášení.

   6. Nyní lze extrahovat soubory a složky z archivu jejich přetažením ze stromu složek do jiných programů, nebo například a Plochu. Přetažením složky bude extrahována tato složka, pokud stejným způsobem přetáhnete ikonu celého archivu, bude extrahován jeho celý obsah.

   7. Tlačítko "Nová složka" v dialogu Cíl a volby extrakce nyní navrhuje název nové složky podle názvu archivu, namísto obecného názvu "Nová složka".

   8. Výpis verze RAR z příkazového řádku:

      a) Při použití přepínače -iver vypíše RAR verzi programu a skončí.    Příkaz má tvar "RAR -iver"

      b) Identifikace architektury programu "x86" nebo "x64" je obsažena jak  ve výpisu přepínače -iver, tak v záhlaví výpisu při provádění ostatních příkazů.

   9. Při použití přepínače -p bez volitelného parametru , může být heslo načteno ze standardního vstupu - např. přesměrováním, nebo rourou.

      Například: rar -p archiv.rar soubory < heslo.txt

  10. Řádkový RAR automaticky zpracuje 'archiv.partN' jako 'archiv.partN.rar', pokud nenalezne soubor 'archiv.partN', ale 'archiv.part#.rar' ano.

      Tím lze například použitím příkazu:
      RAR x archiv.part01

      spustit extrakci archivu archiv.part01.rar

  11. Vylepšení podpory archivů 7z:

      a) Příkaz Informace o archivu správně detekuje a zobrazuje typ archivu "Solid"

      b) Pro archivy s kompresí LZMA a LZMA2 stejný příkaz zobrazuje i velikost slovníku

      c) Neznámá komprimovaná velikost souborů uvnitř "solid" bloku je nyní zobrazována jako '?' namísto dřívějšího '0'.

  12. Největší možná velikost komentáře RAR archivů se zvýšila z 64 na 256 KB.

To umožňuje například použití delších úvodních a licenčních textů v SFX skriptech, které se rovněž ukládají v komentáři archivu.

  13. Velikost výchozího písma ve vnitřním prohlížeči souborů WinRARu nyní správně reaguje na režim vysokého rozlišení ve Windows.

  14. Přepínač -scul nyní umožňuje použití seznamů souborů v kódování UTF-16 "big endian", mají-li správnou značku BOM. Dříve bylo podporováno pouze pořadí "little endian".

  15. Nejnižší podporovaná verze Windows je nyní Windows XP SP3. WinRAR není schopen funkce ve Windows XP bez instalovaných opravných balíčků.

  16. Byla odstraněna volba "Nastavení/Seznam souborů/Povolit názvy velkými písmeny". Tato volba byla zamýšlena pouze k usnadnění přechodu ze systému MS DOS na Windows a v současnosti již nepřináší žádný užitek.

  17. Byly opraveny následující chyby:

      a) Ve verzi WinRAR 5.31 x64 nepracoval správně příkaz "Zkomprimovat a odeslat e-mailem" při použití s programem Microsoft Outlook x64.

      b) Při použití WinRARu 5.31 v některé z jazykových verzí se zápisem zleva doprava v systému Windows v jazykové verzi s opačným zápisem mohlo dojít ke změně rozvržení Průzkumníka na zápis zprava doleva.

      c) Při práci s archivem, nacházejícím se ve složce, do které uživatel nemá právo zápisu a extrakci souborů přetažením myší do složky s nastavenými právy zápisu se zobrazoval nadbytečný dialog s dotazem na potvrzení zvýšení práv.

 

zpět