5.90

 1. Byla zvýšena rychlost komprese RARu na procesorech s 16 a více jádry.
 2. Kompresní metoda "Nejrychlejší" (ekvivalent -m1 z příkazového řádku) nyní zpravidla dosahuje vyšších kompresních poměrů při kompresi velmi dobře komprimovatelných dat do archivu typu RAR5.
 3. Nejvyšší počet využitelných vláken procesoru se z 32 zvýšil na 64. Přepínač -mt nyní přijímá hodnoty od 1 do 64.
 4. Nastavení "Multithreading" na kartě "Obecné" v dialogu nastavení WinRARu bylo nahrazeno polem "Počet vláken", ve kterém lze zvolit požadovaný nejvyšší počet vláken, který mají algoritmy WinRARu při své práci využívat. Lze zde nastavit hodnoty mezi 1 a počtem logických výpočetních jednotek procesoru daného počítače.
 5. Při prohlížení obsahu archivu nyní WinRAR zobrazuje komprimovanou i nekomprimovanou velikost složek.
 6. V dialogu s informacemi o archivu přibyla položka zobrazující celkový počet složek v archivu. Stejná informace se zobrazí i na kartě vlastností archivu v Průzkumníku Windows.
 7. Při déletrvajícím načítání obsahu archivu se nyní zobrazí dialog s ukazatelem průběhu a tlačítkem "Zrušit". To může být zvláště užitečné u archivů, u kterých je díky jejich struktuře přístup k informacím o obsažených souborech pomalejší, jako například archivy založené na formátu TAR - .tar.gz či tar.bz2.
 8. Dialogy průběhu komprese, extrakce a některých dalších operací nyní umožňují změnu velikosti okna.
 9. Byla zlepšena výkonnost operace "Opravit archiv" pro archivy typu RAR5 se záznamem pro opravu dat a bez posunů v datech. Tato schopnost se ve verzi WinRAR 5.80 zhoršila a nyní byla po výkonnostní stránce opět obnovena.
 10. Při opravě archivů se šifrovanými názvy souborů pomocí záznamu pro opravu dat se již nezobrazuje dotaz na vložení hesla. Tuto operaci lze provést i bez jeho pomoci.
 11. Při zadání neexistující složky jako cílové složky pro převedené archivy při použití příkazu "Převést archivy na jiný formát" se WinRAR nyní pokusí určenou složku vytvořit. V předchozích verzích převod archivů v takovém případě selhal.
 12. Byla přidána podpora extrakce z archivů typu GZIP s přítomným volitelným kontrolním součtem záhlaví.
 13. Byly opraveny následující chyby chyby:
  1. Příkaz "Opravit archiv" mohl při opravě archivů s platným záznamem pro opravu dat zobrazovat hlášení "Záznam pro opravu dat je poškozen". Toto hlášení však nebránilo v opravě archivu.
  2. Byla-li volba "Přidat informaci pro rychlé prohlížení" ve výchozím kompresním profilu nastavena na "Nikdy" a tento profil byl aktivován některým z příkazů či dialogů, ignoroval WinRAR informace pro rychlé otevření uložené v prohlížených archivech. K tomuto jevu docházelo např. po otevření archivačního dialogu či dotazu na vložení hesla.
  3. Zkratka Ctrl+C "Kopírovat" nepracovala v okně komentáře archivu.
  4. Byly-li současně aktivovány volby "Uložit každý soubor do zvláštního archivu" a "Uložit archivy do podsložek", ignoroval WinRAR cílovou složku určenou v poli s názvem archivu.

zpět