5.90

   Verze 5.90

   1. Byla zvýšena rychlost komprese RARu na procesorech s 16 a více jádry.

   2. Kompresní metoda "Nejrychlejší" (ekvivalent -m1 z příkazového řádku) nyní
      zpravidla dosahuje vyšších kompresních poměrů při kompresi velmi dobře
      komprimovatelných dat do archivu typu RAR5.

   3. Nejvyšší počet využitelných vláken procesoru se z 32 zvýšil na 64.
      Přepínač -mt<počet vláken> nyní přijímá hodnoty od 1 do 64.

   4. Nastavení "Multithreading" na kartě "Obecné" v dialogu nastavení WinRARu
      bylo nahrazeno polem "Počet vláken", ve kterém lze zvolit požadovaný
      nejvyšší počet vláken, který mají algoritmy WinRARu při své práci
      využívat. Lze zde nastavit hodnoty mezi 1 a počtem logických výpočetních
      jednotek procesoru daného počítače.

   5. Při prohlížení obsahu archivu nyní WinRAR zobrazuje komprimovanou
      i nekomprimovanou velikost složek.

   6. V dialogu s informacemi o archivu přibyla položka zobrazující celkový
      počet složek v archivu. Stejná informace se zobrazí i na kartě vlastností
      archivu v Průzkumníku Windows.

   7. Při déletrvajícím načítání obsahu archivu se nyní zobrazí dialog
      s ukazatelem průběhu a tlačítkem "Zrušit". To může být zvláště užitečné u
      archivů, u kterých je díky jejich struktuře přístup k informacím o
      obsažených souborech pomalejší, jako například archivy založené na
      formátu TAR - .tar.gz či tar.bz2.

   8. Dialogy průběhu komprese, extrakce a některých dalších operací nyní
      umožňují změnu velikosti okna.

   9. Byla zlepšena výkonnost operace "Opravit archiv" pro archivy typu RAR5 se
      záznamem pro opravu dat a bez posunů v datech. Tato schopnost se ve verzi
      WinRAR 5.80 zhoršila a nyní byla po výkonnostní stránce opět obnovena.

  10. Při opravě archivů se šifrovanými názvy souborů pomocí záznamu pro opravu
      dat se již nezobrazuje dotaz na vložení hesla.
      Tuto operaci lze provést i bez jeho pomoci.

  11. Při zadání neexistující složky jako cílové složky pro převedené archivy
      při použití příkazu "Převést archivy na jiný formát" se WinRAR nyní
      pokusí určenou složku vytvořit. V předchozích verzích převod archivů
      v takovém případě selhal.

  12. Byla přidána podpora extrakce z archivů typu GZIP s přítomným volitelným
      kontrolním součtem záhlaví.

  13. Byly opraveny následující chyby chyby:

      a) Příkaz "Opravit archiv" mohl při opravě archivů s platným záznamem pro
         opravu dat zobrazovat hlášení "Záznam pro opravu dat je poškozen".
         Toto hlášení však nebránilo v opravě archivu.

      b) Byla-li volba "Přidat informaci pro rychlé prohlížení" ve výchozím
         kompresním profilu nastavena na "Nikdy" a tento profil byl aktivován
         některým z příkazů či dialogů, ignoroval WinRAR informace pro rychlé
         otevření uložené v prohlížených archivech. K tomuto jevu docházelo
         např. po otevření archivačního dialogu či dotazu na vložení hesla.

      c) Zkratka Ctrl+C "Kopírovat" nepracovala v okně komentáře archivu.

      d) Byly-li současně aktivovány volby "Uložit každý soubor do zvláštního
         archivu" a "Uložit archivy do podsložek", ignoroval WinRAR cílovou
         složku určenou v poli s názvem archivu.

zpět