6.01

 1. Pomocí klávesové zkratky Ctrl+A v okně komentáře WinRARu lze označit celý text.
 2. Přepínač -idn při použití zároveň s přepínačem -t nebo -df při archivaci v konzolovém RARu deaktivuje i hlášení "Mazání " a "Testování ", která tyto operace jinak vypisují.

  Přepínač rovněž deaktivuje zprávy o vytvářených složkách při extrakci do neexistujících cest.
 3. Samorozbalovací modul formátu ZIP nyní zamezuje extrakci dat z archivu, nachází-li se centrální složka ZIP archivu za začátkem podpisu Authenticode. Cílem tohoto opatření je zamezit potenciálnímu útoku přidáním komprimovaných dat do těla podpisu.
 4. Byly opraveny následující chyby:
  1. Příkaz "Převést archiv na jiný formát" mohl nesprávně převést text ve formátu Unicode v archivech typu RAR.
  2. Při otevření dvou oken s informacemi o archivu z Průzkumníka Windows mohl ukazatel kompresního poměru v prvním okně chybně zobrazovat hodnotu archivu ve druhém okně.

   Tato chyba se nedotýkala ostatních údajů v tomto okně, pouze ukazatel kompresního poměru na levé straně okna mohl být aktualizován na nesprávnou hodnotu.
  3. Při extrakci s aktivovanou funkcí "Počkat na ukončení předchozích kopií WinRARu" se správně nezobrazovalo hlášení "Čeká na předchozí instance WinRARu" v titulku okna čekající kopie.
  4. Předchozí verze WinRARu nepřepisovaly existující symbolické odkazy ani když uživatel přepsání výslovně zvolil v dialogu s dotaze na přepsání existujícího souboru.

zpět