6.02

 1. Samorozbalovací modul formátu ZIP ignoruje příkazy SFX skriptů uložených v komentáři archivu, pokud se tento komentář nachází za začátkem digitálního podpisu Authenticode. Toto opatření slouží k ochraně před potenciálním útokem vložením ZPI archivu do těla podpisu.

  Obsah takto nesprávně strukturovaných archivů se neextrahuje již od WinRARu verze 6.01.

  Děkujeme Jacobu Thompsonovi z Mandiant Advantage Labs za nahlášení tohoto problému.
 2. WinRAR nyní používá protokol https ve webovém notifikačním okně a odkazech na domovskou stránku či vzhledy WinRARu. Uvnitř notifikačního okna jsou navíc aktivní další prvky kontroly k zabránění škodlivým stránkám v přístupu k či spouštění souborů na počítači uživatele. Takový druh útoku je možný pouze pokud útočník dokáže falšovat či jinak ovládat odpovědi DNS serveru a jeho praktické využití podléhá několika dalším technickým omezením.

  Děkujeme Igoru Sak-Sakovskému za upozornění na tento problém.
 3. SFX nyní na místech, kde je to možné, zobrazuje při chybách doplňující řádek s detailnější informací o nastalé chybě tak, jak ji nahlásil operační systém.

  V dřívějších verzích by archiv ohlásil například chybu "Nelze vytvořit soubor", nyní je toto hlášení doplněno o přesnější důvod, jako například "přístup odepřen" nebo "soubor právě používá jiný proces".

  V dřívějších verzích tuto detailnější informaci již zobrazoval WinRAR, SFX archivy ale ne.
 4. Přepínač -idn nyní potlačuje zobrazování názvů archivů i u příkazů "v" a "l". To může být užitečné například tehdy, je-li potřeba zobrazit pouze typ archivu nebo souhrnné hodnoty jeho obsahu.
 5. Při současném použití přepínačů -ibck a -ri nyní WinRAR nastaví prioritu svého procesu na pozadí na hodnotu udanou přepínačem -ri. Dřívější verze při použití příkazu -ibck přepínač -ri ignorovaly a procesu na pozadí vždy nastavovaly nízkou prioritu.
 6. Při použití příkazu "Soubor/Změnit pracovní disk" uloží WinRAR aktuální cestu na původním disku a opět ji obnoví, je-li tento disk později opět zvolen.
 7. V dialogu s hlášením o nesprávném hesle se nyní zobrazuje i název právě extrahovaného souboru. To může být užitečné při extrakci archivů kromě typu "solid", které obsahují soubory zašifrované různými hesly.
 8. Byly opraveny následující chyby:
  1. Příkaz "Převést archivy na jiný formát" mohl po úspěšné konverzi archivu na archiv s heslem a pokud byl příkaz vyvolán z kontextové nabídky zobrazovat nesprávné hlášení "Nesprávné heslo".
  2. Při rychlém zvětšení okna průběhu operace a jeho opětovném zmenšení na původní velikost mohly být prvky okna nesprávně rozmístěny.

zpět