Obchodní podmínky

Způsob platby a dodání

Obvyklý postup je, že po obdržení objednávky pošleme emailem předfakturu a po úhradě převodem pošleme emailem registrační klíč a daňový doklad v podepsaném PDF souboru, na požádání i papírový originál daňového dokladu v obálce.

Typ klíče

V případě multilicence pro každý počítač můžete dostat svůj registrační klíč, lišící se od ostatních v tom, že daný AV řetězec je doplněný o pořadové číslo. Nebo ve formuláři označíte možnost společný klíč a pak obdržíte jediný soubor pro všechny uživatele, což je jednodušší pro správce sítě, ale po doplnění AV obálky do archivu nelze zjistit, který z uživatelů archiv vytvořil.

Sleva pro školy

Pro školy poskytujeme slevu 25%. Z autentizačního řetězce ale musí být zřejmé, že licence platí pro oblast vzdělávání. Pokud o tuto slevu žádáte, uveďte to v poli komentář. Cenová kalkulačka formuláře ukazuje cenu před touto slevou.

Sleva pro fyzické osoby

Kdo není právnická osoba, dostane zvláštní slevu, protože se nám zdá oficiální cena pro české podmínky, zejména pro hobby použití nebo pro malopodnikatele příliš vysoká.

Sídlo firmy, IČ, DRČ

Jsou další údaje pro vystavení platného daňového dokladu. Pokud jste již u nás nakupovali a tyto údaje se mezitím nezměnily, nemusíte je uvádět.

Přikoupení licencí

Pokud již máte koupené nějaké licence, tak se Vám automaticky započítá množstevní sleva.
Do kolonky Největší dosavadní počet současně zakoupených licencí napište maximální počet licencí, který jste dříve najednou zakoupili. Pak další licence budou v této cenové kategorii, ovšem celková hodnota nákupu musí být nejméně cena jedné samostatné licence.

Problém s vyplněním formuláře

Pokud máte vypnutý nebo zakázany javascript, tak Vám nebude fungovat automatické počítání ceny ani kontextová nápověda. V případě, že máte problémy s vyplněním tohoto formuláře, tak si můžete stáhnout textovou verzi a odeslat ho jiným způsobem.
V případě, že máte jiný problém s formulářem, tak nás kontaktujte emailem nebo volejte +420-603-454069.

Pravidla vyřizování reklamací

 • Samotný program reklamovat nelze, zkušební dobu shareware verze považujeme za dostatečnou k otestování.
 • Pokud se vyskytne problém s čitelností registračního klíče, do 5 dnů od nahlášení vám dohodnutým způsobem doručíme kopii.
 • AV řetězec nelze dodatečně změnit, uhrazení faktury považujeme za závazný souhlas s řetězcem na ní uvedeném, proto případnou změnu požadujte včas.

Platnost Licence

Licence platí pro všechny minulé i budoucí verze programu RAR a pro všechny jazykové mutace. Vyžádají-li si okolnosti změnu formátu souboru s registračním klíčem (prolomení ochrany AV), registrovaní uživatelé na požádání zdarma u nás obdrží novou verzi klíče.

Operační systém

Použití licence není závislé na operačním systému. Je možné používat stejnou licenci na více operačních systémech na stejném počítači. Tento údaj slouží pouze pro vytvoření statistiky.

Kdo jsme

 • Vaši objednávku vyřizuje Mgr. Ľubomír Mlích
 • Oprávnění k zastupování autora lze ověřit v seznamu pověřených distributorů, který je součástí distribuce programu digitálně podepsané autorem (AV obálka).

Jméno nebo název společnosti

Použije se pro vystavení daňového dokladu. Není potřeba uvádět, pokud je jméno nebo název společnosti plátce stejný, jako autentizační řetězec, nebo pokud jste již u nás nakupovali.

Email

Nejdůležitejší údaj pro úspěšné vyřízení objednávky. Na tuto adresu bude odeslaná proforma faktura i licenční klíč. Zkontrolujte pečlivě její zadání a ověřte taky, zda není schránka přeplněná, jinak se nám email vrátí a pokud není uvedený další kontakt, nemůžeme nic víc udělat.

Dealerská sleva

Při nákupu pro třetí osobu (pozná se to podle toho, že jméno uživatele licence je jiné, než fakturační adresa) fakturujeme o 15% nižší cenu. Připomeňte to v poli "komentář" a do pole "email" uveďte adresu osoby, která vyřizuje fakturaci, a ne konečného uživatele.

Další kontaktní údaje

Uveďte alternativní možnost kontaktu pro případ, že by selhalo emailové spojení.

Cenová kalkulačka

V poli Celkem se průbežně spočítává cena netto i s DPH. Pokud vypočítaná cena nesouhlasí s Vámi očekávanou cenou, tak to napište do pole komentář. Při zakázaném skriptování v prohlížeči se cena nepočítá vůbec.

Autentizační řetezec

 • Je to informace, která se zobrazí v dialogu "Nápověda/O Programu".
 • Pokud při vytváření archivu vyberete volbu "přidat záznam o autentičnosti", tak se k archivu přidá AV řetězec. Pak lze ověřit pravost takového archivu pomocí volby "Příkazy/Zobrazit informace o archivu".
 • Znaky s kódy nad 128 (s diakritikou) nejsou vhodné, protože při jiné kódové stránce příjemce archivu se nemusí zobrazit správně.
 • AV řetězec musí mít délku nejmíň 5 znaků
    Změna AV řetězce nebo převod licence
 • Do pole Poznámka uveďte, kdo byl původní majitel licence a kdo bude nový. Kvůli statistice i důvod změny.
 • Obdržíte od nás zvláštní licenční ujednání, které bude potřeba vrátit podepsané
 • Za tuto akci se bez ohledu na počet licencí platí manipulační poplatek