Archivace s použitím hesla


V tomto dialogu můžete zadat heslo pro archiv, který se právě chystáte vytvořit. Zde zadané heslo je platné pouze pro tuto jedinou operaci. Potřebujete-li zadat globálně platné heslo, zadejte je příkazem "Nastavit výchozí heslo" v nabídce Soubor.

Je-li vypnuta volba "Zobrazovat heslo", musíte heslo zadat dvakrát, aby byla zajištěna jeho správnost a snížena pravděpodobnost překlepu.

Zapnete-li volbu "Šifrovat i názvy souborů", zašifruje WinRAR nejenom data souborů, ale i jejich záhlaví v archivu – veškeré informace jako velikosti, jména, čas poslední změny, komentáře apod. Tímto je dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti, protože bez hesla není možné ani prohlížet obsah takto zašifrovaného archivu. Tato volba má smysl pouze tehdy, komprimujete-li do RAR archiv, při použití formátu ZIP je ignorována.

Volba "Používat starší způsob šifrování formátu ZIP" je dostupná pouze při archivaci do archivu formátu ZIP. Je-li aktivní, bude použit původní způsob šifrování formátu ZIP, namísto nového a modernějšího šifrování AES-256, které je bezpečnější, ale může vést k nekompatibilitě se staršími nástroji pro práci s archivy ve formátu ZIP.

Jsou-li uložená hesla chráněna hlavním heslem, je před přístupem k uloženým heslům nutno vložit hlavní heslo a potvrdit jej stiskem tlačítka "OK". Pokud vložené heslo neodpovídá hlavnímu heslu, bude s ním tento dialog pracovat jako s běžným heslem pro následující archivní operace.

zpět