Nabídka Soubor


Příkaz Zkratka Funkce
Otevřít archiv Ctrl+O Otevře zadaný archiv ve WinRARu. Existují však i jiné způsoby, jak otevřít archiv.
Uložit kopii archivu jako...   Umožňuje uložit kopii právě otevřeného archivu pod jiným jménem.
Změnit disk Ctrl+D Změní aktuální disk.
Nastavit standardní heslo Ctrl+P Nastaví standardní heslo, které bude jako výchozí použito při všech kompresních a dekompresních operacích. Heslo musí být zadáno dvakrát pro ověření jeho správnosti a vyloučení překlepu či omylu.
Zkopírovat soubory do schránky Ctrl+C Zkopíruje vybrané archivované nebo běžné soubory do schránky systému Windows. Můžete například vybrat několik souborů v archivu, stisknout Ctrl+C, otevřít v Průzkumníku některou složku a stiskem Ctrl+V do ní tyto soubory extrahovat. Je také možné stisknout CTRL+V v textovém editoru a pouze tak do textu vložit jména označených souborů namísto všech jejich dat.
Vložit soubory ze schránky Ctrl+V Vložením souborů do WinRARu se spustí archivace. Můžete tedy v Průzkumníku vybrat soubory a poté je zkomprimovat prostým vložením ve WinRARu.
Zkopírovat úplné názvy do schránky Zkopíruje do schránky systému Windows úplné názvy označených souborů a složek, nikoliv však jejich obsah.
Vybrat vše Ctrl+A Vybere všechny soubory a složky.
Vybrat skupinu Num + Vybere všechny soubory a složky, vyhovující zadané masce.
Zrušit výběr skupiny Num - Zruší výběr všech souborů a složek, vyhovujících zadané masce.
Invertovat výběr Num * Invertuje výběr všech souborů a složek.
Konec Alt+F4, Ctrl+W Ukončí WinRAR.

V závislosti na nastavení volby "Zaznamenávat historii archivů" v dialogu nastavení Obecné může být pod příkazem "Konec" zobrazeno několik naposledy otevřených archivů. Tyto položky můžete použít pro rychlé otevření těchto archivů ve WinRARu.

zpět