Dialog Cíl a volby extrakce: karta Volby

Dialog Cíl a volby extrakce: karta Volby


Extrahovat archivy do

Tyto volby jsou dostupné jen pokud je pro extrakci vybráno více archivů. Volba "Cílové složky" umístí všechny extrahované soubory do zvolené cílové složky. Pomocí volby "Podsložek v cílové složce" bude každý archiv extrahován do zvláštní v cílové složce. Volba "Složek archivů" umístí extrahované soubory bez vytváření složek přímo do složky každého archivu.

Další přepínače

Na tomto místě lze uvést jeden či více přepínačů příkazového řádku, které budou při provádění operace aktivovány. Tato možnost může být užitečná obzvláště tehdy, potřebujete-li aktivovat vlastnost, pro kterou není dostupná volba v grafickém uživatelském rozhraní WinRARu. Následujícím přepínačem lze například ze zpracování vyloučit soubory *.txt a ignorovat uložené atributy souborů:

-ai -x*.txt

Zde uvedené přepínače převáží nad nastaveními z grafického rozhraní a jejich nesprávné použití může rušit jiné funkce WinRARu a vést i ke ztrátě dat. Ne každý přepínač zde lze použít. Používejte tuto funkci pouze pokud jste dobře obeznámeni s principem funkce a významem přepínačů WinRARu

zpět