Abecední seznam přepínačů

  -- nenačítat další přepínače
  -@[+] deaktivovat či aktivovat seznamy souborů
  -ac odstranit atribut "Archivovat" po archivaci či extrakci souborů
  -ad přidat jméno archivu k cílové cestě
  -af<typ> zvolit typ archivu
  -ag[formát] Vytvořit jméno archivu podle masky
  -ai Ignorovat atributy souborů
  -ao přidat soubory s nastaveným atributem "Archivovat"
  -ap nastavit cestu v archivu
  -as synchronizovat obsah archivu
  -cfg- ignorovat implicitní profil komprese a systémovou proměnnou RAR
  -cl převést jména souborů na malá písmena
  -cp<jmeno_profilu> zvolit profil komprese
  -cu převést jména souborů na velká písmena
  -ed neukládat prázdné složky do archivu
  -en nevkládat značku "konec archivu"
  -df vymazat soubory po archivaci
  -dh otevírat i sdílené soubory
  -dr mazat soubory do Koše
  -ds neprovádět řazení souborů při archivaci
  -dw po archivaci bezpečně smazat soubory
  -ep odstranit cesty ze jmen souborů
  -ep1 odstranit základní složku ze jmen souborů
  -ep2 ukládat plné cesty souborů
  -ep3 použít plnou cestu souborů, včetně písmenného označení disku
  -e[+]<atributy> vyloučit [zpracovat] soubory se zadanými atributy
  -f aktualizovat soubory v archivu
  -hp[heslo] zašifrovat data i záhlaví souborů
  -ht[b|c] zvolit typ kontrolního součtu souborů [BLAKE2,CRC32]
  -iadm vyžádat administrátorská práva pro SFX archiv
  -ibck spustit WinRAR na pozadí
  -ieml[.][adresa] odeslat archiv e-mailem
  -iicon<soubor> nastavit ikonu SFX archivu
  -iimg< soubor > nastavit logo SFX archivu
  -ilog[soubor] zaznamenávat chyby do souboru
  -im zobrazit více informací
  -inul potlačit chybová hlášení
  -ioff[n] vypnout počítač po dokončení operace
  -k zamknout archiv
  -kb ponechat vadné extrahované soubory
  -log[formát][=název] zaznamenávat názvy zpracovávaných souborů do souboru protokolu
  -m<n> nastavit kompresní metodu
  -ma[4|5] nastavit verzi formátu archivu
  -mc<parametry> nastavit pokročilé parametry komprese
  -md<n> nastavit velikost slovníku
  -me[par] nastavit parametry šifrování
  -ms[seznam] určit typy souborů, které budou uloženy bez komprese
  -mt<počet vláken> nastavit počet vláken
  -n<maska> filtrovat soubory ke zpracování
  -n@<soubor> načíst další masky filtrů ze souboru
  -oc nastavit atribut "Komprimován" (NTFS)
  -oh uložit pevné odkazy jako odkazy
  -oi uložit stejné soubory jako odkazy
  -oh uložit symbolické odkazy jako odkazy
  -or automaticky přejmenovat soubory
  -os ukládat datové proudy NTFS
  -ow zpracovat bezpečnostní informaci o souboru
  -o nastavit režim přepisování souborů
  -p[heslo] nastavit heslo
  -qo[-|+] uložit informaci pro rychlé prohlížení [vypnout|vždy]
  -r procházet i podsložky
  -r- nezpracovávat podsložky
  -r0 procházet podsložky pouze pro jména zadaná maskou
  -ri nastavit prioritu a přestávky ve výpočtu
  -rr[N] vložit záznam pro opravu dat
  -rv[N] vytvořit záchranné segmenty
  -s vytvořit solid archiv
  -s<N> vytvořit solid skupiny po N souborech
  -sc<znak_sada>[objekty] nastavit znakovou sadu
  -se vytvořit solid skupiny podle přípony souboru
  -sfx[jméno] vytvořit samorozbalovací archiv
  -sv vytvářet nezávislé díly solid archivů
  -sl<velikost> zpracovat soubory menší než zadaná velikost
  -sm<velikost> zpracovat soubory větší než zadaná velikost
  -sv- vytvářet závislé díly solid archivů
  -s- nepoužívat solid kompresi
  -t otestovat archivované soubory
  -ta<datum> zpracovat soubory modifikované po zadaném datu
  -tb<datum> zpracovat soubory modifikované před zadaným datem
  -tk zachovat původní čas archivu
  -tl nastavit čas archivu podle nejnovějšího souboru
  -tn<čas> zpracovat soubory novější než zadaný čas
  -to<čas> zpracovat soubory starší než zadaný čas
  -ts[m|c|a][+|-|1] uložit či obnovit čas souborů (čas vytvoření, poslední změny či přístupu k souboru)
  -u aktualizovat a přidat soubory
  -v<n>[k|b|f|m|M] vytvořit dělený archiv
  -vd vymazat obsah disku před vytvořením dílu archivu
  -ver[n] správa verzí souborů
  -vn použít starý styl pojmenování dělených archivů
  -vp pauza před každým dalším dílem archivu
  -w<cesta> určit složku pro dočasné soubory
  -x<soubor> vyřadit zadaný soubor ze zpracování
  -x@<soubor> vyřadit ze zpracování soubory uvedené v seznamu
  -y předpokládat na všechny dotazy odpověď "Ano"
  -z<soubor> načíst komentář archivu ze souboru

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich