Dialog Jméno a parametry archivu: karta Čas

Uložit čas poslední změny, vytvoření, posledního přístupu k souboru

Umožňují určit, zda mají v archivu být uloženy údaje o datu poslední změny, vytvoření či posledního přístupu k souboru. Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR. Pouze formát RAR 5.0 umožňuje deaktivovat ukládání údaje o čase poslední modifikace souboru. Chybějící časové údaje budou při extrakci souboru nahrazeny aktuálním systémovým časem..

Aby byly odpovídající časové údaje i při extrakci obnoveny, je třeba aktivovat položky "Uložit čas vytvoření souboru" a "Uložit čas posledního přístupu k souboru" na kartě Pokročilá nastavení v dialogu nastavení extrakce. Položka "Nastavit datum poslední změny" je standardně aktivní.

Uložit časové údaje s vysokou přesností

Standardně jsou časové údaje v archivech RAR 4.x a ZIP ukládány s přesností na 2 sekundy a na 1 sekundu u archivů ve formátu RAR 5.x. Aktivováním této volby lze časové údaje - za cenu mírného zvýšení velikosti archivu - uchovat s přesností na 0.0000001 sekundy.

Je-li tato volba aktivní při kompresi do formátu ZIP, budou s vysokou přesností uloženy všechny tři časové údaje (čas poslední změny, vytvoření i posledního přístupu). Na rozdíl od formátu RAR nelze ve formátu ZIP uložit s vysokou přesností jen jednotlivé časové údaje.

Zpracovat soubory: Libovolného času / Starší než / Novější než / Modifikované před / Modifikované po

Výchozí hodnota této volby je "Libovolného času", takže WinRAR archivuje všechny vybrané soubory bez ohledu na jejich časový údaj. Můžete ji však změnit na "Starší než" nebo "Novější než" a omezit tím zpracování na soubory, jejichž datum poslední změny je starší nebo novější než zadaný počet dní, hodin a minut. Toto se může hodit například pokud chcete archivovat pouze soubory, které byly změněny v posledních 3 dnech. Použitím možností "modifikované před" / "modifikované po" můžete zpracování omezit pouze na soubory změněné před či po zadaném časovém údaji.

Nastavit čas archivu na: Aktuální systémový čas / Původní čas archivu / Čas nejnovějšího souboru

Standardní hodnota této volby je "Aktuální systémový čas", takže každý nově změněný archiv má aktuální datum. Můžete ji však nastavit na "Původní čas archivu", aby se čas archivu neměnil, nebo na "Čas nejnovějšího souboru", aby archiv obdržel datum poslední změny podle nejnovějšího obsaženého souboru.

zpět