Dialog Jméno a parametry archivu: karta Čas


Uložit čas poslední změny, vytvoření, posledního přístupu k souboru

Umožňují určit, zda mají v archivu být uloženy údaje o datu poslední změny, vytvoření či posledního přístupu k souboru. Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR. Pouze formát RAR 5.0 umožňuje deaktivovat ukládání údaje o čase poslední modifikace souboru. Chybějící časové údaje budou při extrakci souboru nahrazeny aktuálním systémovým časem.

Aby byly odpovídající časové údaje i při extrakci obnoveny, je třeba aktivovat položky "Uložit čas vytvoření souboru" a "Uložit čas posledního přístupu k souboru" na kartě Pokročilá nastavení v dialogu nastavení extrakce. Položka "Nastavit datum poslední změny" je standardně aktivní.

Uložit časové údaje s vysokou přesností

Standardně jsou časové údaje v archivech RAR 4.x a ZIP ukládány s přesností na 2 sekundy a na 1 sekundu u archivů ve formátu RAR 5.x. Aktivováním této volby lze časové údaje - za cenu mírného zvýšení velikosti archivu - uchovat s přesností na 0.0000001 sekundy.

Je-li tato volba aktivní při kompresi do formátu ZIP, budou s vysokou přesností uloženy všechny tři časové údaje (čas poslední změny, vytvoření i posledního přístupu). Na rozdíl od formátu RAR nelze ve formátu ZIP uložit s vysokou přesností jen jednotlivé časové údaje.

Zachovat čas posledního přístupu zdrojových souborů

Archivací souborů se u těchto souborů standardně změní čas posledního přístupu k nim. Pomocí této volby nastavit, aby tento údaj zůstal nezměněn. Tato volba řídí pouze zachování času posledního přístupu k archivovaným souborům, nikoliv ukládání času v archivu. Je-li například třeba uložit čas posledního přístupu do archivu a zároveň jej u výchozích souborů ponechat nezměněn, je nutno zároveň aktivovat "Uložit čas posledního přístupu k souboru" a tuto volbu. Aktivací této volby se může stát, že nebude možné otevřít některé archivy, které bez ní lze otevřít bez problémů.

Zpracovat soubory: Libovolného času / Starší než / Novější než / Před / Po

Výchozí hodnota této volby je "Libovolného času", takže WinRAR archivuje všechny vybrané soubory bez ohledu na jejich časový údaj. Můžete ji však změnit na "Starší než" nebo "Novější než" a omezit tím zpracování na soubory, jejichž datum vytvoření, poslední změny či posledního přístupu je starší nebo novější než zadaný počet dní, hodin a minut. To se může hodit například v případě, že si přejete archivovat pouze soubory, které byly změněny v posledních 3 dnech. Použitím možností "... před" / "... po" můžete zpracování omezit pouze na soubory vytvořené, změněné či s posledním přístupem před, nebo po určeném čase.

Volby "Novější než" a "Po" zpracují také soubory, které určenému časovému údaji odpovídají přesně, zatímco volby "Starší než" a "Před" takové soubory ze zpracování vynechají.

Nastavit čas archivu na: Aktuální systémový čas / Původní čas archivu / Čas nejnovějšího souboru

Standardní hodnota této volby je "Aktuální systémový čas", takže každý nově změněný archiv má aktuální datum. Můžete ji však nastavit na "Původní čas archivu", aby se čas archivu neměnil, nebo na "Čas nejnovějšího souboru", aby archiv obdržel datum poslední změny podle nejnovějšího obsaženého souboru.

zpět