Dialog "Správa profilů"


V tomto dialogu můžete měnit některé parametry existujících profilů komprese nebo profily odstranit. Není zde možné vytvářet nové profily – způsoby vytváření nových profilů jsou popsány v kapitole Profily komprese.

Chcete-li změnit parametry některého profilu, musíte na jeho jméno nastavit kurzor a stisknout tlačítko "Změnit". V dialogu Vlastnosti profilu, který se zobrazí, proveďte potřebné změny. V tomto dialogu lze nastavit některé parametry profilu, jako například jeho název či má-li být použit jako výchozí, není však možné měnit v něm uložená nastavení komprese. Jediný způsob, jak tato nastavení dodatečně změnit provést, je vytvořit nový profil se stejným názvem a starý profil jím nahradit.

Chcete-li některý profil odstranit, nastavte na něj kurzor a stiskněte tlačítko "Odstranit" či klávesu "Delete".

Tlačítky "Posun Nahoru" a "Posun Dolů" můžete zvýrazněný profil přesunout v seznamu výše či níže.

Profil, který je právě nastaven jako výchozí, je v seznamu označen malou ikonou WinRARu (ikona "knihy") po jeho levé straně.

zpět