Informace o nákupu licence


Přejete-li si užívat WinRAR a RAR po uplynutí zkušební doby v délce 40 dní, je třeba zakoupit od distributora ve Vašem regionu odpovídající licenci. Na domácí stránce WinRARu naleznete aktuální seznam prodejců, stejně jako možnost zakoupit licenci online.

Po přijetí Vaší platby obdržíte e-mailem soubor s registračním klíčem, vystaveným na jméno, které jste si zvolili při nákupu. K doručení registračního klíče je nezbytné, abyste při nákupu uvedli platnou e-mailovou adresu.

Registrační e-mailová zpráva obsahuje veškeré informace, potřebné k zaregistrování produktu. Stručný popis této procedury naleznete níže, instrukce v registračním e-mailu však mohou být novější a přesnější.

Používáte-li WinRAR, je třeba zkopírovat soubor s registračním klíčem (rarreg.key) do instalační složky WinRARu nebo do složky %APPDATA%\WinRAR. Instalační složka WinRARu je standardně "C:\Program Files\WinRAR", při instalaci WinRARu ji ale lze změnit. Je také možné tento soubor přetáhnout myší na okno WinRARu, WinRAR jej rozpozná a automaticky zkopíruje na potřebné místo.

Nachází-li se soubor s klíčem v archivu .rar nebo .zip, je třeba jej před zkopírováním extrahovat. Pokud má archiv s klíčem název rarkey.rar, lze jej i jednoduše otevřít ve WinRARu, který jej automaticky rozpozná a zobrazí dialog s nabídkou instalace obsaženého klíče.

Soubor rarreg.key lze rovněž umístit do složky s instalátorem WinRARu a nechat jej do cílové složky nainstalovat spolu s WinRARem. V takovém případě bude soubor do cílové složky zkopírován pouze tehdy, pokud se v ní již nenachází jiný soubor s klíčem.

zpět