Nastavení SFX: Pokročilé


Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

Vymazat následující soubory v cílové složce

SFX modul se pokusí vymazat zadané soubory z cílové složky před extrakcí souborů z archivu. Lze zadat více jmen souborů, oddělených mezerami.

Jestliže je soubor, zadaný příkazu Delete, zamčen a nemůže být vymazán, SFX modul se pokusí takový soubor přejmenovat na dočasné jméno vymazat po restartu Windows. Úspěch takové operace závisí na verzi Windows.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Delete

Zástupci

Zde je možné nastavit, ke kterým souborům si přejete vytvořit po extrakci zástupce. Stiskem tlačítka "Přidat zástupce" lze definovat nového zástupce. Popis parametrů zástupců naleznete v nápovědě k příkazu SFX skriptu Shortcut. Hodnoty již zadaných zástupců se zobrazí v níže umístěném textovém poli, kde je v případě potřeby lze i ručně měnit.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Shortcut

Vyžádat administrátorská práva

Použijte tento přepínač, vytváříte-li SFX archiv, který ke svému běhu ve Windows Vista a pozdějších verzích Windows vyžaduje administrátorská práva k systému. Při použití SFX archivu ve starších operačních systémech nemá tento přepínač žádnou funkci.

Při volání z příkazového řádku je této volbě ekvivalentní přepínač -iadm.

zpět