Nastavení SFX: Text a ikona

Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

Titulek okna SFX modulu

Nastaví zadaný text jako název okna SFX modulu.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Title

Text, který se v okně zobrazí

Zobrazí text, zadaný ve formě HTML nebo holého textu v okně SFX modulu.

Text v čistě textovém formátu SFX modul spojí a přeformátuje tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

Pomocí HTML můžete měnit barvu, font a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách World Wide Web Konzorcia. K přípravě HTML textu lze použít libovolný editor HTML.

Odpovídající příkaz SFX skriptuText

Načíst text ze souboru

Načte obsah zadaného souboru a uloží jej jako obsah textového pole v okně SFX archivu.

Načíst logo SFX archivu ze souboru

Zde lze zvolit bitmapový soubor, který bude použit jako logo nového či modifikovaného SFX archivu.

Velikost standardního loga SFX modulu je 93x302 pixelů. Doporučujeme vám používat loga stejně velká, nebo menší.

Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

Při volání programu z příkazového řádku tomuto nastavení odpovídá přepínač -iimg.

Načíst ikonu SFX archivu ze souboru

Nahradí standardní ikonu SFX archivu ikonou, obsaženou v zadaném souboru. Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

Při volání programu z příkazového řádku tomuto nastavení odpovídá přepínač -iicon.

zpět