Nastavení SFX: Text a ikona


Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

Titulek okna SFX modulu

Nastaví zadaný text jako název okna SFX modulu.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Title

Text, který se v okně zobrazí

Zobrazí text, zadaný ve formě HTML nebo holého textu v okně SFX modulu.

Text v čistě textovém formátu SFX modul spojí a přeformátuje tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

Pomocí HTML můžete měnit barvu, písmo a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách World Wide Web Konsorcia. Pro přípravu textu ve formátu HTML lze použít libovolný editor HTML.

Odpovídající příkaz SFX skriptuText

Načíst text ze souboru

Načte obsah zadaného souboru a uloží jej jako obsah textového pole v okně SFX archivu.

Načíst logo SFX archivu ze souboru

Zde lze zvolit soubor ve formátu .png, který má být použit jako logo nového či modifikovaného SFX archivu.

Velikost výchozího loga SFX modulu je 93x302 pixelů. Doporučujeme vám používat loga stejně velká, nebo menší.

Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

Při volání programu z příkazového řádku tomuto nastavení odpovídá přepínač -iimg.

Logo SFX s vysokým rozlišením

Touto volbou lze nastavit obrázkový soubor ve formátu *.png, který bude SFX modulem použit při spuštění archivu v systémech s vysokým rozlišením zobrazení. Tato funkce nabízí vyšší kvalitu zobrazení, než by tomu bylo při zvětšování standardního loga archivu. Doporučená velikost grafiky v tomto souboru je 186x604 pixelů.

Načíst ikonu SFX archivu ze souboru

Nahradí standardní ikonu SFX archivu ikonou, obsaženou v zadaném souboru. Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

Při volání programu z příkazového řádku tomuto nastavení odpovídá přepínač -iicon.

zpět