Nastavení v Registrech systému Windows

Ve víceuživatelských prostředích může být užitečné mít možnost z bezpečnostních důvodů zakázat běžnému uživateli přístup k jistým funkcím WinRARu. Potřebujete-li toto opatření zavést, vytvořte následující větev v Registrech:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR\Policy

nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy

kde nastavení ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE má vyšší prioritu, než HKEY_CURRENT_USER.

Klíč Policy může obsahovat následující hodnoty:

Hodnota Typ Popis
Menu DWORD Je-li hodnota nastavena na 0, nebude možný přístup do hlavního menu WinRARu.
Settings DWORD Je-li nastavena na 0, nebude povolen přístup k dialogům "Nastavení", podnabídce "Nastavení Import a export" a kontextové nabídce nástrojové lišty.
Password DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 bude zakázána změna hesla pro archivaci. To může být užitečné například k zabránění nechtěnému zašifrování důležitých dat.
OrgPasswords DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 bude zakázán přístup k dialogu Správa hesel. To však nezabrání přístupu k již uloženým heslům pomocí dialogu zadání hesla. Pokud tedy potřebujete zabránit přístupu k uloženým heslům, je třeba tato hesla před nastavením této proměnné smazat.
Shutdown DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 lze zakázat možnost automatického restartování, vypnutí, uspání či hibernace počítače o dokončení operace (nastavení ”Po dokončení”).
Benchmark DWORD Nastavením na hodnotu 0 lze zakázat provádění příkazu "Test výkonu počítače", který může ve víceuživatelském prostředí vést k omezení výpočetního výkonu dostupného ostatním uživatelům.

Po změně těchto pravidel může být třeba restartovat WinRAR. Upozornění: Tato opatření nemají vliv na konzolový RAR (Rar.exe). Pro vyšší bezpečnost tedy může být vhodné soubor Rar.exe odstranit a ponechat pouze WinRAR.exe.

Je rovněž možné předefinovat umístění složky aplikačních dat programu - %APPDATA%\WinRAR a tím docílit použití přídavných souborů z jiného umístění. Toto umístění lze nastavit klíčem "AppData" ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths Registrů Windows.

zpět