Nastavení v Registrech systému Windows


Ve víceuživatelských prostředích může být užitečné mít možnost z bezpečnostních důvodů zakázat běžnému uživateli přístup k jistým funkcím WinRARu. Potřebujete-li toto opatření zavést, vytvořte následující větev v Registrech:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR\Policy

nebo

HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy

kde nastavení ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE má vyšší prioritu, než HKEY_CURRENT_USER.

Klíč Policy může obsahovat následující hodnoty:

Hodnota Typ Popis
Menu DWORD Je-li hodnota nastavena na 0, nebude možný přístup do hlavní nabídky WinRARu.
Settings DWORD Je-li nastavena na 0, nebude povolen přístup k dialogům "Nastavení", podnabídce "Nastavení Import a export" a kontextové nabídce nástrojové lišty.
Password DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 bude zakázána změna hesla pro archivaci. To může být užitečné například k zabránění nechtěnému zašifrování důležitých dat.
OrgPasswords DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 bude zakázán přístup k dialogu Správa hesel. To však nezabrání přístupu k již uloženým heslům pomocí dialogu zadání hesla. Pokud tedy potřebujete zabránit přístupu k uloženým heslům, je třeba tato hesla před nastavením této proměnné smazat.
Shutdown DWORD Nastavením hodnoty tohoto klíče na 0 lze zakázat možnost automatického restartování, vypnutí, uspání či hibernace počítače o dokončení operace (nastavení ”Po dokončení”).
Benchmark DWORD Nastavením na hodnotu 0 lze zakázat provádění příkazu "Test výkonu počítače", který může ve víceuživatelském prostředí vést k omezení výpočetního výkonu dostupného ostatním uživatelům.

Aby se změna těchto pravidel projevila ve WinRARu, může být potřeba jej restartovat. Upozornění: Tato opatření nemají vliv na konzolový RAR (Rar.exe). Pro vyšší bezpečnost tedy může být vhodné soubor Rar.exe odstranit a ponechat pouze WinRAR.exe.

Pomocí bitové masky v DWORD klíči "NoDrives" ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer v registru Windows lze i ve WinRARu skrýt určité disky. Nastavením hodnoty 1 skryjete disk A:, hodnotou 2 disk B:, 4 disk C: atd. Kombinací hodnot odpovídajících různým bitům lze skrýt i kombinaci disků - např. decimální hodnota 12 (4 + 8) skryje disky C: a D:.

Klíčem "AppData" ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths lze změnit umístění složky aplikačních dat WinRARu - %APPDATA%\WinRAR - a použít přídavné soubory z tohoto umístění.

zpět