O lokalizaci WinRARu


WinRAR je do různých jazykových verzí lokalizován pomocí .DLL knihovny, obsahující překládané zdroje, jako například texty, dialogy apod. Tuto knihovnu hledají programy při svém spuštění ve složce WinRARu. Pokud ji odstraníte (přejmenujete apod.), budou použity originální anglické texty. Z toho plyne, že přenášíte-li WinRAR a chcete-li zachovat jazykovou verzi, je nutné přenést i tuto knihovnu. Naopak, nejste-li spokojeni s jazykovou verzí, lze se smazáním či přejmenováním této knihovny snadno vrátit k anglickému jazyku.

Toto se dotýká programů WinRAR.exe, RAR.exe, UnRAR.exe, RCVT.exe a rozšíření Průzkumníka Windows (integrace do prostředí Windows).

Programy, u kterých je s přenášením počítáno, tedy zejména SFX moduly, mají lokalizované prostředky již v sobě zahrnuty. Originální verze lze potom získat například ze stránek distributora RARu.

Za předpokladu jistých znalostí programování lze pomocí těchto prostředků přizpůsobit některé rysy modulů WinRARu (například ikony u SFX) konkrétním potřebám uživatelů.

Volně přístupná je i sada zdrojových souborů pro lokalizaci WinRARu včetně této nápovědy – soubor RARLNG.RAR, dostupný na distribučních místech WinRARu. Jejich modifikací však nesmí být porušena žádná vyjádření autorských práv v nich uvedená.

SFX moduly a jiné verze RARu než pro Win32 nejsou lokalizovány, protože to není možné pomocí stejných prostředků a technologie k jejich překladu nebyla autorem uvolněna. V případě, že k jejich lokalizaci v budoucnu dojde, bude tato informace zveřejněna na některém z distribučních míst.

Ve verzi 2.8 byla nově zavedena možnost lokalizace textů programů pomocí .LNG souborů. Tento způsob je méně důkladný než překlad zdrojů Windows, je však výrazně jednodušší. Návod a pomocné programy se rovněž nacházejí v souboru RARLNG.RAR.

Vždy nejnovější verze, pomocné soubory a podporu RARu v České Republice najdete na stránkách http://www.rar.cz

Vaše připomínky či náměty k české verzi RARu směřujte, prosím, překladateli:

Viktor Kabeláč
E-mail: viktor@kabelac.cz

zpět