Samorozbalovací (SFX) archivy


Samorozbalovací - SFX (SelF-eXtracting) archiv je archiv s připojeným spustitelným modulem, který po spuštění dokáže soubory z archivu extrahovat. K rozbalení SFX archivu není tedy potřeba žádný externí program, stačí jej spustit. I se SFX archivem však WinRAR dokáže pracovat jako s jakýmkoliv jiným archivem, takže, pokud nechcete spouštět obdržený SFX archiv (například vzhledem k možnému přenosu počítačových virů), můžete k prohlížení či extrakci obsahu takového archivu použít WinRAR.

Samorozbalovací archivy mají obvykle příponu .exe jako běžné spustitelné soubory.

Použití SFX archivu je výhodné například tehdy, pokud někomu potřebujete předat archiv a nejste si jisti, zda má příslušný archivátor k extrakci jeho obsahu. V SFX archivu také můžete distribuovat své vlastní programy. Například instalátor WinRARu je založen na SFX modulu s grafickým uživatelským rozhraním, Default.sfx.

Z příkazového řádku můžete SFX archiv vytvořit použitím přepínače -sfx , případně příkazem S lze na SFX převést existující archiv. V grafickém rozhraní WinRARu lze buď zvolit položku "Vytvořit SFX archiv" v  dialogu Jméno a parametry archivu, pokud vytváříte nový archiv, nebo otevřít existující archiv a stisknout tlačítko "SFX" v nástrojové liště.

Distribuční balík WinRARu obsahuje několik SFX modulů. Všechny tyto moduly mají příponu .sfx a musí být umístěny ve stejné složce jako WinRAR. WinRAR Standardně vždy používá modul Default.sfx, můžete však zadat název jiného modulu přímo v přepínači "-sfx" nebo příkazu "S". Například pro konverzi archivu mujarchiv.rar na SFX s použitím modulu WinCon.SFX použijte následující příkaz:

WinRAR SWinCon.SFX mujarchiv.rar

V grafickém rozhraní WinRARu lze SFX modul zvolit z nabídky, která se objeví po spuštění příkazu Převést archiv na SFX.

V následujících kapitolách se dočtete více informacích o vybraných SFX modulech WinRARu:

zpět