Položky kontextové nabídky

V sekci ”V kontextové nabídce Windows se zobrazí následující položky” lze zvolit funkce, které budou dostupné v kontextové nabídce Průzkumníku systému Windows, kliknete-li zde pravým tlačítkem myši na ikonu souboru, archivu či složky.

Volby v sekci ”Kontextová nabídka při přetažení myší” umožňují odstranit archivační či extrakční příkazy z kontextové nabídky, kterou WinRAR zobrazuje při přetažení souborů pravým tlačítkem myši. Standardně jsou tyto volby zaškrtnuté a WinRAR v této nabídce zobrazuje příkazy pro archivaci souborů i příkazy pro extrakci do cílové složky.

Sekce ”Zjišťovat SFX archivy ve spustitelných souborech na” umožňuje zvolit typy disků, na kterých má WinRAR při otevření kontextového menu pro spustitelné soubory (programy) prozkoumat, zda se nejedná o samorozbalovací (SFX) archiv. Protože je však k provedení této analýzy zapotřebí soubor otevřít a analyzovat jeho obsah, může se na pomalejších discích, hlavně síťových či výměnných, vyskytnout nepříjemná prodleva při otevírání kontextového menu. V případě moderních rychlých pevných disků je však tato prodleva zanedbatelná.
Volby v této sekci umožňují tuto analýzu deaktivovat zvlášť pro místní pevné disky, síťové disky a ostatní typy disků (CD, DVD mechaniky, USB média apod.). Deaktivujete-li analýzu spustitelných souborů, nebudou některé funkce, které se týkají SFX archivů, zobrazeny v kontextovém menu spustitelných souborů. Doporučujeme tedy tuto analýzu vypnout pouze v případě, že se u určitých typů médií projevují nepříjemné prodlevy při zobrazení kontextového menu u spustitelných souborů.

V kontextové nabídce, zobrazované po kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotlivém archivu se standardně zobrazují pouze příkazy k extrakci z archivu. Pokud si pro určité přípony souborů přejete zobrazit i archivační příkazy, přestože byl příslušný soubor rozeznán jako archiv, můžete v poli ”Vždy zobrazovat archivační příkazy pro” určit jednu či více mezerami oddělených masek souborů, pro které si přejete toto chování změnit. Pokud si přejete zobrazit archivační příkazy pro všechny typy archivů, můžete zde nastavit masku ”*” (všechny názvy a přípony).

zpět