Přepínač -AO - přidat soubory s nastaveným atributem "Archivovat"


Tento přepínač slouží k účelům zálohování. Pokud je použit při archivaci, budou do archivu přidány jen soubory s nastaveným atributem "Archivovat". Tento přepínač neovlivňuje zpracování složek, zpracovány tedy budou všechny nalezené složky. Složky lze v případě potřeby vynechat pomocí přepínače -ed.

Příklad

přidat všechny soubory z disku C: s nastaveným atributem "Archivovat" do archivu 'f:backup' a odstranit tento atribut po kompresi

WinRAR a -r -ac -ao f:backup c:\*.*

zpět