Přepínač -ED - neukládat prázdné složky do archivu


Tento přepínač zamezí vkládání informací o složkách do archivu. To znamená, že nejsou ukládány žádné informace, týkající se složek a při extrakci jsou složky vytvářeny pouze podle cest uložených souborů. Tím tedy dojde nejen k vynechání prázdných složek, ale také k vypuštění veškerých informací o složkách neprázdných, jako jsou jejich atributy, čas či přístupová práva. Toto je třeba mít na paměti a používat tento přepínač pouze tehdy, pokud tyto informace opravdu nepotřebujete v archivu uchovávat.

Použijete-li přepínač -ed s příkazem m či přepínačem –df, neodstraní WinRAR prázdné složky.

zpět