Příkaz M - přesunout soubory a složky do archivu

    Podobný příkazu a, původní soubory a složky jsou však po úspěšném dokončení komprese vymazány. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu Přidat soubory do archivu se zapnutou volbou "Vymazat soubory po archivaci" v dialogu Jméno a parametry archivu.

    Protože není možná modifikace dělených archivů, nelze je tímto příkazem aktualizovat, pouze vytvářet.

    zpět

     
    Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich