Přepínač -IADM - vyžádat administrátorská práva pro SFX archiv


Použijte tento přepínač, vytváříte-li SFX archiv, který ke svému běhu ve Windows Vista a pozdějších verzích Windows vyžaduje administrátorská práva k systému. Při použití SFX archivu ve starších operačních systémech nemá tento přepínač žádnou funkci.

Tento přepínač je ekvivalentní s volbou "Vyžádat administrátorská práva" v dialogu Nastavení SFX: Pokročilé.

Příklad

WinRAR a -sfx -iadm install.exe c:\data

zpět