Nastavení SFX: Pokročilé

  Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

  Vymazat následující soubory v cílové složce

  SFX modul se pokusí vymazat zadané soubory z cílové složky před extrakcí souborů z archivu. Lze zadat více jmen souborů, oddělených mezerami.

  Jestliže je soubor, zadaný příkazu Delete, zamčen a nemůže být vymazán, SFX modul se pokusí takový soubor přejmenovat na dočasné jméno vymazat po restartu Windows. Úspěch takové operace závisí na verzi Windows.

  Odpovídající příkaz SFX skriptu - Delete

  Zástupci

  Zde je možné nastavit, ke kterým souborům si přejete vytvořit po extrakci zástupce. Stiskem tlačítka "Přidat zástupce" lze definovat nového zástupce. Popis parametrů zástupců naleznete v nápovědě k příkazu SFX skriptu Shortcut. Hodnoty již zadaných zástupců se zobrazí v níže umístěném textovém poli, kde je v případě potřeby lze i ručně měnit.

  Odpovídající příkaz SFX skriptu - Shortcut

  Vyžádat administrátorská práva

  Použijte tento přepínač, vytváříte-li SFX archiv, který ke svému běhu ve Windows Vista a pozdějších verzích Windows vyžaduje administrátorská práva k systému. Při použití SFX archivu ve starších operačních systémech nemá tento přepínač žádnou funkci.

  Při volání z příkazového řádku je této volbě ekvivalentní přepínač -iadm.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich