Přepínač -log[formát][=nazev] - zaznamenávat názvy zpracovávaných souborů do souboru protokolu


Tento přepínač umožňuje ukládat názvy archivů a zpracovávaných souborů do určeného textového souboru. Funkci lze v případě formátu RAR použít u operací archivace, extrakce a mazání, u formátu ZIP pouze u archivace. Chování přepínače je dáno jeho parametrem 'format', který může obsahovat jedno či více následujících písmen:

A Zaznamenat názvy archivů. U dělených archivů budou zaznamenány názvy všech dílů
F Zaznamenat názvy zpracovávaných souborů. Zaznamenány budou všechny archivované, extrahované, mazané či z archivu vypsané soubory.
P Existuje-li určený cílový soubor, nebude tento soubor novým výstupem přepsán, výstup bude k existujícímu souboru připojen.
U Zapisovat názvy ve formátu Unicode.

Není-li určen parametr 'A', ani parametr 'F', bude předpokládána hodnota 'A'.

Parametr 'jmeno' umožňuje určit název cílového souboru a musí být od údaje 'format' oddělen rovnítkem. Není-li název souboru určen, bude výstup zaznamenán do souboru protokolu se standardním názvem 'rarinfo.log'.

V jednom příkazovém řádku lze použít několik různých přepínačů '-log'.

Tento přepínač může být zvláště užitečný při zpracování archivů, jejichž přesný název není předem znám - například při použití přepínačů -ag nebo -v - v dávkových souborech. V takových případech lze například při vytváření archivu použít přepínač -loga=nazevarchivu.txt a následně obsah tohoto souboru přečíst vhodným příkazem dávkového souboru - například set /p name=<nazevarchivu.txt.

Celý rozsah funkčnosti tohoto přepínače jsou podporovány pouze u formátu RAR. Pro archivy ZIP jej lze použít pouze pro archivační operace. Operace s ostatními formáty archivů tento přepínač nepodporují.

Příklady

  1. zaznamenat názvy vytvořených dílů archivu do souboru protokolu seznamdilu.txt

    WinRAR a -v100m -loga=seznamdilu.txt mujarchiv.rar c:\data

  2. zaznamenat vygenerovaný název archivu do souboru protokolu zaloha.txt ve formátu Unicode

    WinRAR a -ag -logau=zaloha.txt zaloha.rar soubory\*

  3. zaznamenat názvy testovaných archivů do souboru protokolu seznamdilu.txt a názvy testovaných souborů z archivu do souboru protokolu soubory.txt

    WinRAR t -log=seznamdilu.txt -logf=soubory.txt archiv.part01.rar