Přepínač -V<n>[k|b|m|M|g|G] - vytvořit dělený archiv


Vytvoří dělený archiv s velikostí dílů=<n>*1000.

Tento přepínač standardně používá <n> jako tisíce Bytů (na rozdíl od kB, 1024 Bytů). Velikost však lze zadat i v kilobytech připojením písmene 'k', v Bytech zadáním písmene 'b', megabytech zadáním ’m’, milionech Bytů zadáním ’M’, gigabytech ’g’ či miliardách bytů zadáním ’G’ za číselným údajem. Pokud je údaj o velikosti vynechán, bude použita autodetekce.

Velikost dílu archivu lze zadat i v desetinných číslech, s použitím tečky jako oddělovače desetinných míst. Přepínač -v1.5g například znamená 1,5 gigabytů.

Přepínač -v lze zadat i vícekrát, potom bude údaj použit jako různá velikost po sobě jdoucích dílů v pořadí, ve kterém byly zadány – tedy:

rar a -v100k -v200k -v300k nazev_archivu

vytvoří první díl archivu 100 KB velký, druhý 200 KB a všechny následující 300 KB.

Při vytváření děleného archivu na výměnných médiích (disketách) bude uživatel před započetím každého dalšího dílu WinRARem vyzván k volbě:

Přejete si vytvořit další díl archivu? Ano/Ne/Všechny

Nyní je správná doba k výměně diskety. Odpovíte-li 'Všechny', budou ostatní díly vytvářeny bez přestávky.

Dělené archivy RARu jsou standardně pojmenovány 'nazev_archivu.partNNN.rar', kde NNN je pořadové číslo jednotlivého dílu. U formátu RAR 4.x lze pomocí volitelného přepínače -vn je možné zvolit starší způsob pojmenování, založený na číslování v příponě. Potom má první díl archivu příponu .rar (příp. .exe u SFX) a následující díly jsou číslovány od .r00 po .r99. Archivy formátu RAR 5.0 tento přepínač a pojmenování dílů archivů v příponě nepodporují.

Při extrakci či testování děleného archivu je třeba vždy začít prvním dílem. Pokud WinRAR ve složce s právě zpracovávaným archivem nenalezne potřebný následující díl, vyzve uživatele následujícím dotazem k výměně disku:

Vložte disk s <jméno dalšího dílu>. OK/Zrušit

Vložte disk se správným dalším dílem a stiskněte OK.

Dělený archiv nelze po vytvoření měnit. Příkazy d, f, u či s proto nelze u děleného archivu použít. Příkaz a lze použít pouze k vytvoření nového děleného archivu.

Ač je to nepravděpodobné, může se stát, že se velikost souboru po kompresi a uložení do děleného archivu oproti nekomprimovanému souboru zvětší. Důvodem tohoto efektu je skutečnost, že se WinRAR při kompresi děleného archivu nemůže v archivu vrátit k uložení dotčeného souboru bez komprese, zjistí-li, že se velikost souboru zpracováním zvětšila.

Dělený archiv může být jak typu solid, tak i samorozbalovací či obojí.

Ekvivalent tohoto přepínače v grafickém rozhraní je pole "Rozdělit archiv po ... Bytech" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Příklad

vytvořit solid archiv dělený po 1 GB

WinRAR a -s -v1g archiv.rar bitmapy

zpět