Přepínač -OH - uložit pevné odkazy jako odkazy


Je-li mezi soubory ke kompresi více pevných odkazů na stejný soubor, bude první takový soubor uložen jako běžný soubor a ostatní jako odkazy na něj. Při extrakci pak WinRAR opět vytvoří pevné odkazy namísto běžných souborů.

Aby byla možná opětovná extrakce takto uložených souborů, nesmí být zmíněný první soubor z archivu odstraněn, ani přejmenován. Je-li první soubor v archivu změněn, budou ostatní odkazy po extrakci také odkazovat na tento změněný obsah. Pro správnou extrakci odkazů je rovněž třeba, aby byl spolu s odkazy extrahován i první soubor. Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0

Tento přepínač je řádkovým ekvivalentem volby Uložit pevné odkazy jako odkazy v dialogu "Jméno a parametry archivu".

zpět