Přepínač -ONI - povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů


V souborovém systému NTFS jsou povoleny názvy souborů končící mezerou či tečkou, mnoho programů v systému Windows však s takovými soubory nedokáže správně pracovat. Standardně proto WinRAR koncové mezery a tečky z názvů extrahovaných souborů při extrakci odstraňuje. Přejete-li si i takové názvy zachovat v nezměněné podobě, aktivujte tento přepínač.

Přepínač -oni je ekvivalentem volby "Povolit potenciálně nekompatibilní názvy souborů" na kartě "Pokročilá nastavení"dialogu "Cíl a volby extrakce".

zpět