Přepínač -OW - zpracovat bezpečnostní informaci o souboru


Použijete-li tento přepínač, uloží WinRAR spolu s s archivovanými soubory i jejich bezpečnostní informaci, která bude při extrakci z archivu opět obnovena.

WinRAR uloží vlastníka souboru, jeho skupinu, přístupová práva a informace o datech různých druhů přístupu k souboru. Abyste mohli tuto funkci použít, musíte mít příslušná oprávnění ke čtení těchto informací. Tato funkce je použitelná pouze u systému souborů NTFS, který podporuje bezpečnost na úrovni souborů.

V grafickém rozhraní WinRARu odpovídá tomuto přepínači volba "Uložit bezpečnostní údaje souboru" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Tento přepínač je podporován pouze u archivů ve formátu RAR.

zpět