Přepínač -R0 - procházet podsložky pouze pro jména zadaná maskou


Funkce tohoto přepínače je podobná přepínači -r - při použití s příkazy a, u, f, m prochází podsložky pouze pro masky souborů, obsahující zástupné znaky '*' a '?'.

Přepínač se projeví pouze u názvů souborů. Složky, jejichž názvy byly zadány bez masky obsažených souborů, jako například 'slozka', budou do archivu přidány včetně svého obsahu. Tomu lze zabránit použitím přepínače -r-.

Příklady

Vytvořit archiv docs.rar a přidat do něho všechny soubory, jejichž názvy odpovídají masce *.doc z aktuální složky a všech jejích podsložek a soubor readme.txt pouze z aktuální složky. Při použití prostého přepínače -r by WinRAR soubor readme.txt vyhledával i v podsložkách.

WinRAR a -r0 docs.rar *.doc readme.txt

zpět