Přepínač -VD - vymazat obsah disku před vytvořením dalšího dílu archivu


při použití tohoto přepínače budou vymazány všechny soubory a složky na cílovém disku před započetím archivace. Vytváříte-li dělený archiv, bude obsah cílového disku vymazán před vytvořením každého dílu archivu, aby bylo možné archivovat na neprázdné disky. Ujistěte se však, že disky neobsahují žádné informace, které by Vám mohly chybět.

Tento přepínač má vliv pouze u výměnných médií, například disket, není možné takto vymazat obsah pevného disku.

zpět