Dělené archivy


WinRAR dokáže vytvořit archiv rozdělený na několik částí. Takový archiv se nazývá dělený a jeho části díly archivu. Tento typ archivu je vhodný k uložení velkých objemů dat na výměnných médiích nebo k odeslání velkého archivu e-mailem.

Dělené archivy lze vytvořit jak ve formátu RAR, tak ZIP. Pro dělené archivy ve formátu ZIP je rozšířen i název dělené ZIP soubory.

Standardně používá WinRAR styl pojmenování dělených archivů, kdy jsou jednotlivé části pojmenovány 'jmeno_archivu.partNNN.rar', kde NNN je pořadové číslo příslušného dílu. Pro formát RAR 4.0 lze pomocí přepínače -vn lze přepnout na jiný způsob pojmenování, založeném na číslování v příponě, kdy počáteční díl archivu má příponu .rar, a ostatní jsou číslovány.r00 až .r99. Archivy RAR 5.0 přepínač -vn a způsob pojmenování s příponě nepodporují.

Dělené archivy typu RAR mohou být také solid a samorozbalovací. První část samorozbalovacího archivu má odlišnou příponu (tj. ne .rar) – například .exe pro SFX v operačním systému Windows nebo DOS.

Extrakci děleného archivu RAR je třeba započít od prvního dílu archivu. Jsou-li díly uloženy na nevýměnném médiu, jako je například pevný disk, je třeba ještě před extrakcí umístit všechny díly do stejné složky.

Díly děleného archivu typu ZIP mají názvy souborů 'nazev.zip', 'nazev.z01', 'nazev.z02'. Při operacích s takovými archivy - např. otevírání či extrakce souborů - je třeba vždy použít první díl archivu - soubor s příponou ".zip".

Na rozdíl od formátu RAR nemohou být dělené archivy typu ZIP zároveň samorozbalovací. Pro práci s děleným ZIP archivem musí WinRAR mít přístup ke všem jeho dílům najednou. Proto není možné zpracovávat dělený archiv jeden díl po druhém, jak je tomu například u archivu rozděleného na několika discích. Při vytváření archivu je nutno vytvořit všechny díly na stejném místě a až poté je v případě potřeby přesunout na jiné disky. Podobně je před extrakcí třeba shromáždit všechny díly v jedné složce.

Není možné přidávat, mazat nebo aktualizovat soubory v existujících dílech archivu. Lze pouze vytvořit zcela novou sadu dílů archivu.

Počínaje verzí 3.40 ukládá WinRAR do jednotlivých dílů dělených archivů i informaci jejich o pořadovém čísle v rámci archivu. Tato informace může být velmi užitečná například v případech, kdy dojde k nežádoucímu přejmenování jednotlivých dílů archivu a je třeba soubory na správné názvy přejmenovat ručně.
Pořadové číslo dílu lze zjistit v prvním řádku dialogu "Informace o souboru", který lze zobrazit buďto stiskem klávesové zkratky Alt-I nebo příkazem Zobrazit informace o souboru s kurzorem nastaveným na příslušném souboru.

zpět