Přepínač -w<cesta> - určit složku pro dočasné soubory


Tuto složku WinRAR používá k ukládání dočasných souborů, používaných v průběhu operací s archivy. Tyto soubory WinRAR standardně ukládá do složky určené v poli "Složka pro dočasné soubory" na kartě Cesty v dialogu nastavení. Při spouštění WinRARu z příkazového řádku je možné toto nastavení předefinovat přepínačem -w<cesta>.

zpět