Příkaz CV - převést archivy


Tento příkaz umožňuje spustit operaci Převést archivy z příkazového řádku. Standardně se zobrazí obvyklý dialog pro nastavení převodu – použitím přepínače -y jej však lze potlačit a operaci provést se standardními nastaveními. Tato standardní nastavení můžete změnit a pro další volání uložit stejnojmenným tlačítkem ve zmíněném dialogu “Převést archivy“.

Příklad

převést všechny archivy typu ZIP ve složce c:\files s použitím standardních parametrů převodu

WinRAR cv -y c:\files\*.zip

zpět